06 mai 2021

– consultă doi președinți ai structurilor regionale în probleme administrative;

– semnează documente în secretariatul instituției și are consfătuiri cu departamentul juridic și contabil.