Mesajul președintelui - 21 mai 2021

Președintele transmite informații de la sediul central al Bisericii și decizii de lucru.

Dragi frați și surori în Hristos, dragi prieteni,

Vă adresez salutul apostolului Petru și cuvintele lui de încurajare: „Harul și pacea să vă fie înmulțite. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremea de pe urmă. 

Cu privire la această mântuire, cei care au profețit despre harul dăruit vouă au căutat și au cercetat îndelung… Lor le-a fost descoperit că… pentru voi au rostit lucrurile…  pe care și îngerii din cer doresc să le privească.” (1 Petru 1:2,5,10,12 EDCR)

Apostolul spune că noi, cei de astăzi, avem un înalt privilegiu pe care profeții Bibliei nu l-au avut, și anume onoarea de a vedea slava lui Dumnezeu în vremea din urmă. Să ne rugăm cu încredere pentru mântuirea celor din jurul nostru, deoarece Dumnezeu „dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9)

În mesajul de astăzi vă aduc la cunoștință câteva decizii de la nivel național și informații din viața Bisericii.  În perioada 7-9 iunie 2021, conducătorii Bisericii de la nivelul Uniunii și al Conferințelor vor forma un grup de lucru în Bucovina, la Coșna, Suceava, pentru a analiza starea Bisericii în pandemie. Am convocat această reuniune cu membrii tuturor comitetelor pentru consolidarea echipei nou formate și în special pentru actualizarea planurilor de dezvoltare și misiune. La program se vor alătura reprezentanți ai Diviziunii și pastorul Ted Wilson, printr-un mesaj înregistrat special pentru acest moment. 

La centrul nostru multifuncțional din Stupini, Brașov, s-a dat startul lucrărilor de renovare. Proiectul de amenajare presupune creșterea capacității de cazare și îmbunătățirea condițiilor de găzduire pentru cei care vor participa la instruiri și convenții naționale. 

Tot acolo, Uniunea de Conferințe a donat un teren cu o suprafață de circa 6 000 mp pentru construirea unei școli adventiste. La momentul actual, în Centrul din Stupini funcționează Transylvania International School, o școală administrată de către Biserica din această zonă, cu grădiniță, nivel primar și clasa a V-a. Sunt planuri ca unitatea de învățământ să completeze ciclul gimnazial, până în clasa a VIII-a. Este în lucru o autorizație de construcție. Prin donația amintită, susținem educația bazată pe valorile adventiste în regiune. 

În ultimele săptămâni, administrația Uniunii a fost preocupată de strategia pe termen lung în cele 60 de centre Sola Scriptura. Ne preocupă valoarea acestora în special din punctul de vedere al ofertei de cursuri și programe Sola Scriptura. La dezbateri au participat responsabilii din cadrul filialelor regionale și de la nivel național. S-au căutat soluții pentru a face din spațiul fiecărei librării un veritabil centru misionar. Grupul de evaluare a apreciat că, în procesul de administrare a rețelei, trebuie dezvoltată misiunea de origine scripturistică. Ne dorim ca în aceste centre de influență să subliniem cu prioritate valorile unui stil de viață biblic, în conformitate cu denumirea pe care o poartă, Sola Scriptura.

Din Departamentele Uniunii, amintesc din partea Asociației Pastorale că suntem în perioada finală a examenelor pentru hirotonire și, cu ajutorul lui Dumnezeu, în luna iunie vom participa la sărbătoarea ceremoniei de hirotonire pentru opt colegi. Dumnezeu să îi binecuvânteze cu Duhul Său cel Sfânt. 

Departamentul de Sănătate începe campania „Renunți și câștigi!”, în colaborare cu Centrul Media Adventist, TVR Cluj, Societatea Română de Pneumologie, Agenția Națională Antidrog, Societatea Română de Medicină a Familiei și Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. 

Epidemia de tutun, cauză principală de deces, boală și sărăcie, este în același timp una dintre cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice cu care s-a confruntat lumea, omorând peste 8 milioane de persoane pe an. Tutunul este singurul produs consumat legal care poate ucide până la jumătate (50%) din utilizatori. 

Campania de renunțare la fumat pentru cel puțin 6 săptămâni are ca target un milion de cetățeni, în perioada 01 iunie – 12 iulie. Cei care se înscriu pe site-ul campaniei beneficiază, timp de șase săptămâni, de consiliere psihologică, medicală și spirituală gratuită o dată pe săptămână. În data de 31 mai, Ziua mondială fără tutun, va fi organizat un eveniment on-line, dedicat publicului larg, la care vor participa specialiști marcanți din domeniul sănătății. 

De la sediul european al Bisericii Adventiste, vă informez că, în prezent, se desfășoară procesul electiv pentru mai mulți directori de departamente în cadrul acestei structuri. La finalul lunii, propunerile vor fi votate și vă voi anunța numele celor aleși. 

La sediul central din România, săptămâna aceasta, un auditor specializat verifică departamentul de contabilitate și măsura în care poziția financiară a instituției este conformă cu politicile Bisericii. Auditorul va transmite o opinie destinată membrilor comitetului de conducere a organizației. Tot zilele acestea, este evaluată și Universitatea Adventus, de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învătământul Superior. În cadrul interviurilor, am discutat cu un expert străin din Viena, profesorul doctor Winfried Muller, despre viziunea noastră pentru anii 2030 și sustenabilitatea financiară a universității. 

Vă informez și despre inițiativa revistei Semnele timpului și a Departamentului de Misiune de a deschide noi canale de comunicare pe platforme audio-video. Puteți viziona pe YouTube primele trei episoade ale podcastului Semnele Timpului și, pe aceeași platformă, canalul AUTENTIC ◦ podcast, cu tutoriale și experiențe de convertire. 

Ne bucurăm că o etapă a pandemiei se încheie și ne rugăm Domnului să ne conducă mai departe și să ne ofere tărie de caracter, sănătate și sprijin pentru cei suferinzi. Dorința noastră este ca încercarea credinței să lucreze răbdarea și „să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut” (1 Petru 1:7,8). Dumnezeu să vă facă parte de binecuvântările noii lumi!