Mesajul președintelui - 17 septembrie 2021 

Pastorul Aurel Neațu informează credincioșii despre activitățile din calendarul de toamnă și împărtășește noutățile din cadrul departamentelor Bisericii. În mesaj, președintele transmite decizia de a produce un film documentar despre cine sunt și ce fac adventiștii de ziua a șaptea.  


Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text.

Stimată comunitate a adventiștilor de ziua a șaptea, dragi prieteni,  

Vă binecuvântez prin cuvintele scrise în Evanghelia după Luca: Dumnezeu să vă dea „cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor […] şi să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!” Luca 1:77-79

În calendarul religios al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, toamna poartă o semnificație aparte. Activitățile în biserici și instituții se reiau după o strategie personalizată pentru fiecare an și se fac pregătiri de organizare a noi evenimente spirituale și liturgice. În fiecare toamnă, conducătorii bisericii au întâlniri de lucru cu pastorii și, de fiecare dată, invităm prezbiterii și slujbașii bisericilor locale să participe la întruniri pentru împărtășirea viziunii despre vremurile pe care le trăim. Urmăm îndemnul profeților de a-L chema pe Dumnezeu, strângem poporul și ținem adunări sfinte.

În ultimul deceniu, a intrat în conștiința publică adventistă Săptămâna de Consacrare. Noutatea este că întâlnirile spirituale programate în primele zile din octombrie sunt de data aceasta într-un format video. Pentru fiecare zi, veți urmări o predică înregistrată, un interviu cu un misionar voluntar și propuneri de implicare în voluntariat. Fiecare pastor va primi materialul pentru a-l difuza mai departe către biserici și conținutul fiecărei zile va fi postat și pe canalul de YouTube al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România.

Mai multe detalii găsiți în Catalogul anului misionar 2021–2022. A fost tipărit săptămâna aceasta și va fi trimis către pastori și biserici, atât în format tipărit, cât și digital. Ne dorim ca propunerile noastre să aducă o reînviorare spirituală, în timp ce Duhul Sfânt ne conduce. „Eu voi merge” este motto-ul adventist pentru aceste timpuri în toată lumea. În comitetul Uniunii, ne rugăm ca el să fie un îndemn practic pentru orice adventist, și astfel, „să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri” (Matei 5:16).

În același scop, acum două zile, toți pastorii adventiști din România ne-am conectat pe platforma Zoom. A fost o ocazie de informare și prezentare a planurilor pe termen mediu și scurt. O sesiune asemănătoare avem programată cu toți prezbiterii din țară în Sabatul din 25 septembrie. În aceeași perioadă, la sfârșitul lunii, vom avea consultarea de trei zile cu aproximativ cincizeci de reprezentanți ai credincioșilor despre problemele și direcția Bisericii. Tot atunci vom ține următoarea sesiune a Comitetului Executiv al Uniunii, în urma căreia vom lua mai multe decizii cu impact în actualitatea Bisericii. Rugați-vă ca împreună cu vocea omului să auzim lămurit glasul Duhului Sfânt și să primim putere de a trăi în dragoste și slujire.

În luna septembrie s-au desfășurat lucrările convenției cu frații președinți și, de asemenea, sesiunea de lucru a angajaților Editurii Viață și Sănătate care lucrează în centrele Sola Scriptura. În 2-5 septembrie, la Sătic, librarii, familiile acestora și coordonatorii Asociației Sola Scriptura au avut oportunitatea de a-și extinde viziunea despre rețeaua de librării și secretariate, prin intermediul cărora să răspundem nevoilor găsite în comunitățile urbane locale. Grupul de aproximativ 130 de participanți, angajați, voluntari și aparținători este deosebit de valoros și reprezintă un subiect permanent de mijlocire în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Vă rugăm, vizitați centrele Sola Scriptura și oferiți-vă ajutorul pentru fericirea
celor din jurul nostru! Accesați documentul „Pune umărul pentru orașul tău” și alegeți ce vi se potrivește, urmărind ce este bine înaintea tuturor oamenilor.

Sunt bucuros să vă informez că a fost acreditată specializarea asistent medical generalist la Școala Postliceală Sanitară Dr. Luca, din comuna Cernica, începând cu anul 2021–2022, pentru profilul „sănătate și asistență pedagogică”.

O altă realizare de excepție în plan educațional o reprezintă faptul că Primăria Sectorului 4 a oferit un campus modern Liceului Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” din București, pentru a fi administrat în conformitate cu interesul și viziunea acestuia. Dumnezeu să binecuvânteze ambele părți ale contractului, iar rezultatele școlare din viitor să facă cinste învățământului românesc și mai ales lui Dumnezeu.

La ultima ședință a comitetului local al Uniunii am luat hotărârea de a produce un film documentar despre cine sunt și ce fac adventiștii din România. Am stabilit un prim nucleu de lucru și, cu ajutorul lui Dumnezeu, în cursul anului următor, vom lansa în premieră o producție reprezentativă pentru ceea ce semnifică Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea. Pentru recomandări și furnizare resurse, vă rog să vă adresați cu toată încrederea Departamentului de Comunicare de la orice nivel al Bisericii.

Pastorul Robert Georgescu, director al Agenţiei Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor, a semnat la Primăria Capitalei un contract de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului București în valoare de 33.000 euro. Această sumă va finanța activitățile nonprofit din cadrul Centrului de primire în regim de urgenţă pentru victimele violenţei în familie – Casa ADRA.

La sfârșitul săptămânii trecute, Asociația Pastorală de la nivelul Uniunii a inițiat o întâlnire de mentorat și recreere pentru adolescenții din familiile pastorale. Aproximativ o sută de elevi din toate clasele de liceu s-au bucurat să se întâlnească la Centrul de Tineret al Bisericii noastre din Sătic, Argeș. Din program nu au lipsit momente de cunoaștere, seminare motivaționale și mesaje pentru dezvoltarea spirituală.

Închei mesajul video de astăzi cu urări din Noul Testament. Ne rugăm ca Dumnezeu „să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare din voi de la fărădelegile sale” (Faptele apostolilor 3:26), iar binecuvântarea acordată tânărului Isus să fie revărsată și asupra copiilor din familiile noastre:

Creșteți și întăriți-vă, fiți plini de înţelepciune, şi harul lui Dumnezeu să fie peste voi! (adaptare după Luca 2:40).