Mesaj pentru Biserică - 22 octombrie 2021

Pastorul Aurel Neațu comunică informații și impresii de la Consiliul anual de toamnă al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste, cu sediul mondial la Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.
​În mesaj, președintele face precizări despre comunicatul Departamentului de Sănătate al Bisericii din România și se roagă pentru credincioși.

Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text.

Dragi credincioși, dragi prieteni,

„Dumnezeu… să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună.” 2 Corinteni 9:8

Vă aduc un mesaj de credință, speranță și dragoste din partea celor care conduc Biserica Adventistă la nivel global. Recent ne-am văzut la Consiliul anual de toamnă al Conferinței Generale a adventiștilor, o sesiune ordinară pentru rapoarte și misiune. Au fost prezenți reprezentanți din toate părțile lumii, din peste 200 de țări. Eu am participat virtual, în fiecare zi, în perioada 7-13 octombrie.

Genericul lucrărilor a fost „Eu voi merge” și „Faceți ucenici”. Dacă doriți să cunoașteți spiritualitatea adventistă de la cel mai înalt nivel de organizare a Bisericii, accesați înregistrările evenimentului, sunt publice. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a urmări agenda și propunerile, prin intermediul link-ului postat pe blog.

Dintre rapoartele și mesajele prezentate, am selectat pentru dumneavoastră predica de Sabat, rostită de către pastorul Ted Wilson. S-a publicat azi, cu subtitrare în limba română, pe canalul nostru de YouTube, cel pe care îl urmăriți acum. Are o oră și jumătate și vă recomand să o ascultați în întregime. Este util să o trimiteți ca link pe grupurile de WhatsApp ale comunităților noastre sau chiar să o difuzați în cadrul serviciilor divine din Sabat.

În ziua de duminică 10 octombrie, delegații au primit cu mare entuziasm un mesaj profetic din partea lui Ellen White. A fost un apel fierbinte trimis pentru prima dată delegaților care se pregăteau pentru binecunoscuta sesiune din 1888. Conferința Generală a produs acest document de patru pagini și l-a promovat către participanții la întrunire. Am cerut ca materialul să fie tradus și aveți acces la el pe site-ul oficial adventist.ro. Citiți-l chiar astăzi, 22 octombrie, o zi de rezonanță pentru credincioșii Bisericii adventiste.

Îngăduiți-mi o remarcă generală despre Consiliul anual de toamnă. Un accent deosebit s-a pus pe mesajul Celor Trei Îngeri, împletit cu mesajul adventist de sănătate și cel despre reînviorare spirituală. Am simțit atașament față de valorile adventiste așa cum le cunosc dintotdeauna, față de Biblie și Spiritul Profeției. În prezent, se pregătește un proiect de distribuire masivă a cărții Tragedia veacurilor. Am fost încântat că din România au fost prezentate mai multe proiecte ale departamentelor și instituțiilor, în contextul raportului european despre starea Bisericii în pandemie.

Am apreciat buna organizare a sesiunii, cu participarea virtuală a celor mai mulți delegați, și, de asemenea, transparența liderilor Bisericii. Pe site-ul comitetului executiv, puteți vedea toate rapoartele și propunerile de modificări ale textelor noastre constituționale, chiar în cele mai mici detalii, cum ar fi adăugarea unei virgule.

Dintre multele manifestări ale harului lui Dumnezeu, am reținut întâmplările relatate pe 12 octombrie de Duane McKey, președintele Radio Mondial Adventist. El le-a povestit delegaților despre luptătorii rebeli din Filipine, organizați în munți, asasini a mii de oameni. Generalul acestora și mai mulți apropiați au ascultat emisiunile evanghelice de la Radio Adventist și, deși pare incredibil, s-au predat ca grup și au primit amnistie din partea guvernului filipinez. Foștii luptători și-au predat și viața Domnului Hristos și primesc botezul în Biserica Adventistă. Pe 1 noiembrie, pastorul McKey spune că va boteza generalul rebel, dar și pe generalul militar din Filipine.

Din partea comitetului local al Uniunii, vă informez că am votat o procedură de angajare a profesorilor la Universitatea Adventus. Versiunea actuală dezvoltă practicile anterioare, cu accent pe alinierea acestora la procedurile internaționale în învățământul adventist.

Dr. Ana-Maria Zanfir, directorul Departamentului de Sănătate al Bisericii Adventiste din România, a făcut ieri un apel public la responsabilitate în pandemie. Doresc prin acest video să subliniez cât de important este să respectăm măsurile sanitare și de acces în lăcașurile de cult.

Rog conducătorii bisericii locale, pastorii și serviciul de diaconie să asigure cu toată responsabilitatea creștină un mediu igienic. Este imperativă purtarea măștii, distanțarea participanților, igienizarea corespunzătoare a spațiilor și triajul persoanelor.

Mă adresez și fraților creștini care sunt afectați de COVID și de efectele generate de el, la nivel personal, în familie sau în domeniul profesional. Îngrijorarea ne poate înghiți cu nenumăratele ei tentacule. Unii am pierdut sănătatea și căutăm să ne-o recuperăm cât mai repede. Alții am suferit pierderea bunicilor sau poate a părinților. Viitorul poate părea întunecat și foarte imprevizibil.

Ceea ce se întâmplă astăzi este un indiciu despre vremurile sfârșitului. „În adevăr, poporul este ca iarba: iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în veac”, spunea profetul Isaia. Mai departe, el ne îndeamnă să transmitem „vestea cea bună; înalţă-ţi glasul […] nu te teme şi spune […]: «Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El şi răsplătirile vin înaintea Lui»” (selecții din Isaia 40:7-10).

Ne rugăm ca pandemia să treacă mai repede și suntem siguri că promisiunile lui Dumnezeu rămân valabile. Domnul Hristos a făgăduit că este cu noi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Aș dori să ne încredințăm lui Dumnezeu, pentru că El „ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici” (2 Petru 2:9). Dați-mi voie să mă rog împreună cu dumneavoastră.

Tatăl nostru care ești în ceruri, Îți mulțumim că ne porți de grijă și Îți mulțumim pentru tot ce primim din mâna Ta! Te rugăm acum pentru discernământ, pentru înțelepciune și sănătate. Avem nevoie de ajutorul Tău. Te rugăm, întinde-Ți mâna și binecuvântează familiile noastre! Binecuvântează-i pe cei bolnavi și pe cei din spitale deopotrivă! Te rugăm, dă înțelepciune și gânduri bune celor ce lucrează în spitale, conducătorilor țării noastre și celor care influențează lumea întreagă. Dorim să înțelegem voia Ta, să o împlinim și să vie Împărăția Ta. Te chemăm în viețile noastre și în fiecare inimă. Te așteptăm, Doamne Isuse, să Te întorci la noi, după cum ai promis. Îndură-Te de credincioșii Tăi și dă-le viață din belșug!

Înaintea Ta, noi suntem străini şi călători, ca toţi părinţii noştri. Zilele noastre pe pământ sunt ca umbra. Ale Tale sunt, Doamne, puterea şi veşnicia, căci tot ce este în cer şi pe pământ este al Tău! Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta sunt tăria şi puterea şi mâna Ta poate să întărească toate lucrurile. Ascultă-ne, Doamne, căci bunătatea Ta este nemărginită! Preamărit să fie Numele Tău cel slăvit, acum și în veci de veci! (adaptare după 1 Cronici 29)