Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Mesajul președintelui – 22 septembrie 2023

Mesajul președintelui – 22 septembrie 2023

Dragi frați în Domnul Isus, dragi credincioși adventiști de ziua a șaptea,

„Binecuvântarea Domnului să fie peste voi! Vă binecuvântăm în Numele Domnului!” (Psalmii 129:8)

Care sunt cele mai semnificative evenimente din viața Bisericii? Voi face o prezentare succintă a ultimelor manifestări majore ale părtășiei adventiste în țara noastră și, de asemenea, fac câteva declarații pe marginea comunicatului emis săptămâna trecută de către administratorii Diviziei Intereuropene, cu privire la poziționarea unor lideri germani pe subiectul LGBTQ+.

Noul secretar de stat pentru culte, domnul Ciprian Vasile Olinici, a avut amabilitatea să viziteze sediul central al Bisericii noastre chiar în primele zile după numirea sa în funcție. Prezența domnului ministru ne-a onorat, iar întrevederea oficială a durat aproximativ 90 de minute. I-am prezentat specificul cultului nostru, precum și activitatea media, educațională și filantropică adusă de dumneavoastră în slujba societății românești. Întrucât noi nu acceptăm finanțare din partea guvernului României pentru salariile personalului clerical, i-am cerut sprijinul în finanțarea construcțiilor de biserici locale. La final a acceptat invitația de a mă ruga pentru domnia sa și, împreună cu pastorul Dragoș Mușat, ne-am rugat lui Dumnezeu pentru activitatea Secretariatului de stat pentru culte „şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea.” (1 Timotei 2:2, NTLR)

În mijlocul verii am avut și o scurtă convorbire cu doamna Cosmina-Ioana Simiean Nicolescu, director general al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în cadrul unei întâlniri de lucru cu ADRA România, tot la sediul Uniunii. Subiectul principal a fost legat de opțiunile de cooperare în proiectul de voluntariat al adventiștilor în capitală, în luna noiembrie. Dumnezeu deschide o ușă pentru a fi activi, să răspundem concret la unele probleme ale locuitorilor din capitală. Veți dori și dumneavoastră să vă implicați? Ne dorim ca influența noastră „să lumineze […] înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri.” (Matei 5:16)

Cele mai mari adunări adventiste au fost în Craiova și la Târgu Mureș: congresul național al tinerilor și congresul maghiarilor. Am vizitat în Sabat ambele programe, la care au venit de peste tot mii de participanți, aproximativ 2.400 de tineri, respectiv 2.800 de adventiști maghiari. Este reconfortant să te bucuri de adunările de sărbătoare în care Dumnezeu este înălțat, iar oportunitatea pentru părtășie, inspirație și remotivare este imensă. Rugați-vă pentru copiii noștri! Stă scris într-un mesaj dedicat tinerilor că „pastorii sau membrii în vârstă nu pot avea nici pe jumătate influența pe care o aveți voi asupra prietenilor voștri.” Lucrarea pastorală, Ellen White, 164.1

Departamentul Trezorerie, prin serviciul de contabilitate, a raportat la finalul trimestrului al II-lea o creștere a intrărilor financiare la nivel național cu 13,43 procente, ceea ce arată o credincioșie față de Dumnezeu într-o perioadă de inflație. Știu că El răsplătește motivația inimii și vă împărtășesc această informație pentru a-L lăuda „după mărimea Lui nemărginită” (Psalmii 150:2).

Anul școlar a început cu rugăciuni în unitățile adventiste de învățământ, însă unii pastori au cerut mai devreme binecuvântarea asupra preșcolarilor și elevilor noștri, de la amvonul bisericilor, în Sabatul din 9 septembrie. Educația pentru viață are nevoie de cadre didactice foarte bine pregătite și, deopotrivă, de clase de copii atrași de cuvintele Bibliei. Prin urmare, să mijlocim în fiecare dimineață pentru dascălii cărora le-am încredințat fiii, fiicele și nepoții noștri, ca să le modeleze caracterul pentru viața veșnică.

Spre aducere-aminte și ca un prinos de recunoștință pentru slava lui Dumnezeu, numesc aici bisericile adventiste care au sărbătorit 100 de ani de adventism: Perieni (Iași), Botuș (Suceava), Ocnița (Bistrița), Reghin (Mureș), Popa Tatu (București). Iar la Alexandria (Teleorman) s-a împlinit un veac de la înființarea ansamblului coral. Dumnezeu să le binecuvânteze moștenirea!

Au început cantonamentele pastorilor. Sunt întâlniri specifice sezonului de toamnă și debutului de an misionar, organizate de conferințe. Săptămâna aceasta am fost la întâlnirile colegilor din Muntenia; sunt programate sesiuni de pregătire a activităților și în alte regiuni, cel mai adesea și pentru slujbașii aleși în comitetele locale ale comunităților.

În perioada 11-14 septembrie 2023, aproape 200 de pastori români și 40 bulgari au pătruns mai adânc sensul Celei de-a Doua Veniri a Domnului Isus Hristos la Centrul Adventist de Misiune și Educație Stupini. Lectori au fost profesori de teologie din Europa și America. În seminare și ateliere, s-au expus cercetări despre sanctuar – cum ne ajută în evanghelizarea actuală, despre misiunea digitală, plantarea de biserici, evanghelizarea lumii musulmane, teoriile conspiraționiste și înțelegerea Apocalipsei după o cheie hermeneutică mai puțin folosită, despre schimbarea lentă, dar consistentă a mentalităților ecumenice în interiorul catolicismului, precum și despre marea decădere a creștinismului chiar înainte de advent, într-o apostazie atât de mare, încât Dumnezeu Se va da la o parte din mijlocul lui.

Stimați frați și surori, vă comunic cu durere că biserica adventistă din Germania traversează o criză serioasă, fără precedent în istoria Bisericii noastre, dar cu mult mai mică decât aceea descrisă pe paginile Bibliei în cartea Judecătorii.

Cu consternare am luat la cunoștință că președinții celor două Uniuni de Conferințe din Germania au autorizat publicarea unor articole compromițătoare despre LGBTQ+ într-o publicație oficială a cultului, la începutul lunii septembrie. Înțeleg că o parte din lideri și membri îmbrățișează, la nivel verbal, un mesaj de toleranță față de păcatele sexuale și fără să cunosc exact gradul de răspândire a acestor idei teologice liberale, care sunt condamnate clar atât de învățăturile fățișe ale Bibliei, cât și de pozițiile oficiale ale Bisericii de la toate nivelurile, pot să vă spun că foarte mulți credincioși din toate conferințele s-au delimitat în mod practic de această situație. Sunt administratori ai Bisericii din Germania care au dezaprobat opiniile publicate de colegii lor, iar faptul acesta mă face să sper că poziționarea nebiblică a celor doi președinți reprezintă o opinie restrânsă, accidentală și personală.

Conducerea Diviziei EUD lucrează la soluțiile administrative cele mai eficiente, care să producă cele mai mici pagube. Până vom cunoaște aceste măsuri ecleziastice în acord cu legislația civilă germană, să ne aducem aminte că adventismul german s-a remarcat în cadrul său istoric printr-un spirit de independență și printr-o exprimare a rezervei față de învățăturile Spiritului Profetic. Ca urmare, astăzi, unii profesori adventiști au ajuns să renunțe chiar la punctul fundamental de credință cu privire la căsătorie și familie. Din nefericire, influența lor face să se împlinească profeția despre cum apostaziază un adventist și cum are loc cernerea Bisericii în vremea sfârșitului.

Ce putem face noi, aici, într-o cultură încă diferită, înainte de a veni lepădarea de credință cu toate amăgirile nelegiuirii? (2 Tesaloniceni 2:3,9,10)

„Cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. […] Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele.” (Romani 13:11-14)

Pierderea celor mai mulți face parte din istoria Vechiului Testament. „Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri … toţi au fost botezaţi … toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească … totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit … Aceste lucruri […] au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă.” (1 Corinteni 10:1-5,11,12)

Ce vom face la nivel personal? „Cercetaţi ce este plăcut înaintea Domnului şi nu luaţi deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să spunem ce fac ei în ascuns” (Efeseni 5:10-12).

Pe de altă parte, să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Isus când le spunea unor credincioși respectabili că „vameşii şi curvele merg înaintea voastră în Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 21:31) și să înțelegem că ipocrizia spirituală este chiar mai periculoasă decât păcatele trupului, care, prin harul lui Dumnezeu, pot fi abandonate.

De aceea, luând seama la noi înșine, „Mențineți-vă pe voi înșivă în dragostea lui Dumnezeu, așteptând mila Domnului nostru Isus Hristos, spre viață veșnică. Aveți milă de cei ce se îndoiesc; pe alții salvați-i, smulgându-i din foc; de alții aveți milă, dar cu teamă, urând până și cămașa pătată de carne” (Iuda 1:21-23, NTR).

De peste 130 de ani ni s-a spus ce urmează să se întâmple. Ascultați cuvintele profetului:

„Domnul va veni în curând. În fiecare biserică trebuie să aibă loc un proces de curățire, de cercetare, pentru că printre noi se află oameni răi, care nu iubesc adevărul și nu-L onorează pe Dumnezeu.” — The Review and Herald, 19 martie, 1895. EUZ 173.3

„Trăim în timpul încercării, în timpul când tot ceea ce va putea să cadă va cădea. Domnul nu-i va ierta pe cei care cunosc adevărul, dacă nu ascultă de poruncile Lui, prin cuvinte și prin fapte.” — Testimonies for the Church 6:332 (1900).

„În absența persecuției, în rândurile noastre s-au strecurat oameni care păreau a fi sănătoși la minte și al căror creștinism părea în afara oricărei îndoieli, dar, când va veni persecuția, aceștia se vor despărți de biserică.” — Evangelism, 360 (1890).

„Se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor” (Faptele apostolilor 20:30.) Acest fapt se va vedea în mod sigur în mijlocul poporului lui Dumnezeu.” — Evangelism, 593 (1890). EUZ 176.3

„Când va veni cernerea, prin introducerea de teorii false, asemenea cititori superficiali, neancorați nicăieri, vor fi ca nisipul mișcător.” — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 112 (1897).

„Unii vor pleca dintre noi și nu vor mai conduce corabia. Dar acești oameni nu vor putea împiedica adevărul, pentru că el continua să meargă înainte și în sus, până la venirea sfârșitului.” — Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 409, 411 (1898).

„Istoria răzvrătirii lui Datan și Abiram se repetă și va fi repetată până la încheierea timpului. Cine va fi de partea Domnului? Cine va fi amăgit și, la rândul lui, va deveni amăgitor?” — Letter 15, 1892.

„… când Legea Sa va fi mai nesocotită decât oricând înainte, atunci va trebui să avem cel mai fierbinte zel și cea mai neclintită hotărâre. Încercarea la care vom fi supuși va fi aceea de a rezista în apărarea adevărului și a neprihănirii, în timp ce majoritatea ne părăsește, și de a purta bătăliile Domnului, atunci când campionii sunt rari. În acel timp, va trebui să acumulăm căldură din răceala altora, curaj din lașitatea lor și loialitate din trădarea lor.” — Testimonies for the Church 5:136 (1882).

„Biserica poate părea că este pe punctul de a cădea, dar nu va cădea. Ea va rezista, iar păcătoșii din Sion vor fi cernuți, și pleava va fi despărțită de grâul cel prețios. Aceasta va fi o încercare teribil de grea, dar trebuie totuși să aibă loc.” — Selected Messages 2:380 (1886).

Mă adresez dumneavoastră tuturor și în special celor care „suspină și gem din pricina urâciunilor” (Ezechiel 9:4), indiferent care sunt acestea sau cât de mari vor mai fi (Ezechiel 8:6).

Vă invit, dragi frați și surori, în marea luptă dintre bine și rău, „rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă” (Psalmii 122:6).

Sabat cu speranță!

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
Print