Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Mesajul președintelui – 10 mai 2024

Mesajul președintelui – 10 mai 2024

Cei care preferă conținut sub formă de text, pot găsi mai jos transcrierea mesajului.

Stimați frați și stimate surori în credința creștină,

Vă binecuvântez în numele Celui ce vine, Mântuitorul și Domnul nostru Isus Hristos. În mesajul pentru Sabatul din 11 mai 2024, vă comunic ultimele noutăți administrative, cu dorința de a împărtăși comunităților adventiste din țară direcțiile discutate până acum în comitetul local al Uniunii Adventiste.

Mai întâi, vă aduc la cunoștință că planurile și hotărârile misionare votate de Adunarea Generală Electivă din Stupini au fost trimise pastorilor și slujbașilor Bisericii. Ele cuprind multe obiective concrete și termene de timp, pe care conducerea Uniunii trebuie să le respecte în viitor. Selectez pentru dumneavoastră câteva exemple, cu rugămintea să citiți tot documentul. Forma în care a fost acceptat prin votul delegaților reprezintă probabil cea mai detaliată exprimare a voinței Bisericii pentru orizontul de timp 2024–2029 și mai departe:

  • ne rugăm pentru creșterea calității vieții spirituale, oferind sugestii și modele alternative care să îmbunătățească serviciile publice de închinare – termen 2024;
  • suntem interesați de eficientizarea slujirii pastorale prin creșterea calității în activitățile esențiale de păstorire și evanghelizare, precum și prin optimizarea evaluării personalului clerical;
  • cu prioritate lucrăm pentru a opri descreșterea numărului de membri și pentru apariția unor tendințe de creștere, folosind între alte metode și un plan sistematic de misiune integrată în toate localitățile fără prezență adventistă și în zonele urbane în următorii 15 ani. Pentru aceasta, până la sfârșitul anului curent, vom avea un master-plan cu obiective pe termen scurt și mediu. Plenul a votat proiectul de a trimite minimum 2-3 familii de misionari externi în zonele cu populații necreștine, începând chiar din 2024;
  • ne asumăm să creștem identitatea adventistă la nivel național prin crearea brandurilor adventiste de educație, sănătate și misiune în 2025 și prin oferirea unor proiecte arhitecturale cu elemente comune pentru construcții sau amenajări de biserici în 2025;
  • ne dorim eficientizarea financiară prin actualizarea procentelor din zecimi alocate pentru departamente și instituții în funcție de impactul lor și de normativele de funcționare, o sarcină neplăcută, dar foarte necesară. Pentru o schimbare în bine, vom urma direcțiile propuse de o comisie care va analiza formele structurale actuale, iar în acest sens suntem deschiși să reconfigurăm forma de organizare la nivel național și regional și să sincronizăm calendarul de alegeri la Uniune și conferințe;
  • ca direcții pentru școlile adventiste, vrem săatingem independența financiară în următorii 5–10 ani pentru minimum 50–75% din instituțiile noastre și, între altele, să creștem cu 100% numărul de elevi până în 2030.
  • în ce privește sănătatea, ne propunem educarea permanentă a Bisericii de către cadrele medicale adventiste și personalul din centrele de sănătate existente pentru aplicarea mesajului adventist de sănătate („reforma sanitară”). Avem viziunea unei rețele naționale formate din cele nouă centre de sănătate la nivel regional, Spitalul Oncologic de la Târgu Mureș, plus alte centre de analize și consultații medicale gratuite pentru categorii vulnerabile, microcentre pentru dezintoxicare antidrog și alte centre de îngrijiri sociale sau cabinete.

Pastorii și slujbașii Bisericii care urmăresc mesajul meu sunt invitați să folosească integral documentul cu planuri și hotărâri pentru a-l dezbate în ședințele comitetelor. Așteptăm sugestii de implementare, îmbunătățire și adaptare, în special în ce privește lucrarea de evanghelizare din România, pentru care vom face planuri specifice în localitățile dumneavoastră.

De la primele ședințe ale comitetului nostru, am urmărit o reducere a aparatului administrativ. Vom propune comitetului executiv o diminuare a organigramei, prin desființarea mai multor posturi. Desigur, activitatea aferentă acestora va continua prin cumul de slujbe și va fi preluată de ceilalți directori și administratori, dar în felul acesta vom economisi patru salarii: în Departamentul de Școală de Sabat, la Casa de Pensii, la revista Semnele timpului și la revista Curierul adventist. Deci pentru aceste responsabilități nu vom mai face angajări, iar pentru celelalte departamente continuăm analiza de eficientizare.

Am deschis discuția despre managementul Editurii Viață și Sănătate și al Centrului Media Adventist. Acestea sunt printre cele mai mari instituții coordonate de Uniunea Adventistă, în prima linie de misiune directă, și în acest sens căutăm cei mai potriviți directori. Și pentru postul de capelan la Universitatea Adventus am deschis o listă de numiri. Am trimis către conferințe un profil al posturilor de ocupat, analizăm propunerile primite din partea regiunilor și vom alege numele finale în ședința programată pentru începutul lunii iunie.

Atunci, la ședința primului nostru comitet executiv, propunerea noastră pentru funcția de director al Departamentului de misiune externă este fratele Georgel Pîrlitu, secretarul executiv al Uniunii.

Prin plecarea pastorului Ioan-Alin Feier la conducerea departamentului financiar al Uniunii de Conferințe, postul de trezorier al Conferinței Transilvania de Nord a rămas vacant. Comitetul executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Transilvania de Nord a votat ca secretarul acesteia, pastorul Szász Károly Zsolt, să îndeplinească și atribuțiile de trezorier, până la finalizarea termenului statutar, în februarie 2025.

Astăzi se afișează primele rezultate ale Olimpiadei de Religie (adventistă) la faza națională. A doua ediție națională a concursului s-a desfășurat la Craiova, cu 53 de participanți de la școli și licee adventiste din toată țara. Au participat elevi din clasele a V-a până la a XII-a, care au aprofundat programa școlară în vigoare. Un material de circa 30 de minute din deschiderea olimpiadei a fost difuzat pe canalul televiziunii GTV, care a informat publicul despre, citez: „Olimpiada Națională a Cultului Adventist de Ziua a Șaptea”. Primarul localității Craiova, reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Dolj și profesori din mai multe regiuni ale țării au fost prezenți în Biserica Adventistă nr. 1 din Craiova. În urma acestei competiții, adventiștii vor avea încă 12 olimpici naționali la disciplinele religie și teologie. Olimpiada de Cunoștințe Biblice, o altă întrecere a peste 250 de copii, a avut loc azi la Centrul Adventist din Stupini, și circa 100 din ei se vor califica pentru a participa la tabăra olimpicilor.

Rugați-vă pentru locuitorii din Zalău și Sighetu Marmației! Începând de săptămâna viitoare, proiectul „Din grijă pentru tine” face bine oamenilor în nevoie din aceste orașe. Dumnezeu să binecuvânteze tot efortul extraordinar al voluntarilor și să le trimită ajutor din locașul Său cel sfânt!

Dați-mi voie să mă rog pentru dumneavoastră folosind cuvinte din Scripturi: „Ce mare ești Tu, Doamne Dumnezeule! Căci nimeni nu este ca Tine şi nu este alt Dumnezeu în afară de Tine, după tot ce am auzit cu urechile noastre. Doamne Dumnezeule, fă să rămână în veci cuvântul pe care l-ai rostit asupra Bisericii noastre şi lucrează după cuvântul Tău! Slăvit să fie Numele Tău pe vecie! Binecuvântează dar familiile noastre, ca să dăinuie pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, Doamne Dumnezeule, ai vorbit şi, prin binecuvântarea Ta, casa robilor Tăi va fi binecuvântată pe vecie. În numele Domnului Isus ne-am rugat Ție, amin!” (adaptare după 2 Samuel 7:22-28).

WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
Print