Buletine

Aici vei găsi un buletin lunar de activitate a pastorului Aurel Neațu.

Buletin de activitate – decembrie 2020


Citește despre activitățile pastorale, educaționale și administrative din decembrie și consultă infograficul despre anul pandemiei.

Reflecția apostolului Pavel din 1 Corinteni 3:13 că „lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută” este încurajatoare pentru orice pastor în clipele sfârșitului de lună, atunci când scrie raportul de activitate lunară.

În egală măsură, împărtășesc sentimentul colegilor mei astăzi când înaintez publicului frânturi din activitatea aferentă ultimei luni din anul 2020. Primele zile din decembrie au făcut parte din Săptămâna de Rugăciune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, iar programul personal de vizitare a bisericilor se regăsește în buletinul anterior.


În contact cu slujbași, pastori și consilii școlare
 
Pe 6 decembrie, împreună cu directorul Departamentului Tineret, pastorul Gelu Poenariu, și directorul Departamentului Misiune, pastorul Daniel Brînzan, am luat parte la întâlnirea regională a slujbașilor din regiunea Moldova, probabil prima întâlnire a slujbașilor adventiști din România care s-a desfășurat on-line.

Am fost plăcut impresionat să văd în ecranul de conectare că frați și surori din comitete locale erau prezenți la biserică, uneori din tot districtul, și participau virtual la întâlnirea care a durat peste cinci ore. Au urmărit cu atenție monitoarele și ecranele pentru proiecție video în biserici. La începutul întâlnirii am prezentat un cuvânt devoțional și la final am răspuns întrebărilor despre strategia Uniunii de Conferințe și viața Bisericii.

Pe parcursul lunii, am avut trei ședințe ale comitetului local: în zilele de 9, 16 și 22 decembrie. Pe 22 decembrie s-a desfășurat de asemenea ședința Comitetului Executiv al Uniunii, ultima din seria celor douăsprezece ședințe extraordinare ale Comitetului Executiv.

Pentru administrația bisericească, cifra în sine este un record cauzat de pandemie, din dorința comună de a cunoaște starea Bisericii. Convocând regulat președinții unităților teritoriale și directorii de instituții, am creat mediul de lucru pentru a lua împreună deciziile optime. 

Alte întruniri oficiale de lucru au fost Consiliul de administrație al Universității Adventus, în data de 9 decembrie și, în aceeași zi, întrevederea dintre administratorii Conferinței Muntenia și cei ai Uniunii de Conferințe. Pe 15 decembrie am participat la consiliul de conducere al școlilor postliceale adventiste din Cernica și Brăila. Cu excepția întâlnirii dintre administratorii Uniunii și cei ai Conferinței Muntenia, participarea la celelalte ședințe oficiale a fost prin intermediul platformelor de conectare virtuală.

Pe data de 23 decembrie, am întâlnit on-line pastorii din Conferința Transilvania de Sud, convocați la întâlnirea pastorală curentă. Le-am prezentat un cuvânt biblic și am răspuns întrebărilor primite despre strategia și activitățile Uniunii.

Azi, 5 ianuarie, am încheiat o ședință administrativă derulată pe parcursul mai multor ore cu secretarul și trezorierul instituției, privind gestionarea agendei comitetului local și stadiul problemelor curente.

Vizite oficiale
 
În ce privește vizitele oficiale, redau mai întâi prezența la Școala Adventistă Postliceală din Brăila (17 decembrie) și inaugurarea celor două obiective realizate de echipa ADRA România pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în județul Vrancea, ocazie la care am luat parte în 21 decembrie alături de directorul executiv ADRA România, pastorul Robert Georgescu, și împreună cu reprezentanți ai autorităților locale, voluntari, sponsori și parteneri.

Am fost impresionat să văd o parte a României mai puțin mediatizată, în care apa potabilă și condițiile decente de trai reprezintă un lux inaccesibil. Condițiile rurale precare fac din inaugurarea noului grup sanitar construit de ADRA România în cadrul școlii și grădiniței din satul Dealul Lung, comuna Gura Caliței, un eveniment unic în ce privește confortul. Imobilul este utilat și dat în funcțiune conform normelor europene pentru cei 25 de școlari și preșcolari.

De asemenea, inaugurarea noului sistem de alimentare cu apă potabilă curentă în Poiana Cristei, Vrancea, pentru dispensarul comunal, școală, primărie, poliție și căminul cultural mă convinge încă o dată că lucrarea ADRA România este eficientă. Sistemul modern a fost forat la 85 de metri adâncime și are un debit de 3 000 litri/oră, conform declarațiilor edilului comunei. Beneficiarii sunt cei 2 650 de locuitori ai satelor din comuna Poiana Cristei.
 
Activitate pastorală și educațională
 
Din activitatea pastorală amintesc ceremonia funerară la care am luat parte în județul Caraș-Severin și vizitele în Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din Brătianu (București, 19 decembrie), Bran (județul Brașov, 26 decembrie) și Alexandria nr. 1 (județul Teleorman, 2 ianuarie), fără a menționa comunitățile vizitate în cadrul Săptămânii de Rugăciune în primele zile ale lunii decembrie.

Am primit în audiență un misionar voluntar din Muntenia, iar convorbirea a adus beneficii pentru amândoi.

Din activitatea de învățare, menționez cursurile de drept bisericesc la Universitatea Adventus, în cadrul Facultății de Teologie Pastorală, pe care le-am predat în zilele de 3, 17 și 18 decembrie.
 
 
Mesaje publice și personale

Pe 10 decembrie, în calitate de președinte al ADRA România, am rostit o alocuțiune în cadrul webinarului organizat de asociație pentru informarea și conștientizarea asupra fenomenului violenței în familie. De asemenea, am scris un articol pentru revista Curierul adventist, pe care l-am dezvoltat în predica adresată Bisericii în prima zi a anului nou.

La solicitarea pastorului Gelu Poenariu, directorul Departamentului Tineret, am scris prefața cărții Devoțional 2021și, de asemenea, primul articol, aferent zilei de 01 ianuarie 2021, intitulat „Urmează-L pe tânărul Isus”, în care îi încurajez pe credincioșii Bisericii ca, atunci când numără anii, să nu uite că, uneori, mai puțin înseamnă mai mult.

Am comunicat cu publicul adventist prin intermediul a două mesaje video, postate în 4, respectiv 18 decembrie. Pentru ultimul videoclip, am cerut informații din partea președinților din Biserică pentru a comunica atât numărul persoanelor decedate de COVID-19, cât și modul în care pandemia ne-a afectat din punct de vedere instituțional.

La solicitarea pastorului Lorand Balla, Directorul Departamentului Grupuri Etnice, am transmis un cuvânt de îndemn spiritual fraților gabori și fraților maghiari.

Ca și la finalul anului 2019, alături de pastorii Georgel Pîrlitu și Emil Jigău, colegii administratori cu care împart sarcinile de conducere a Bisericii, ne-am adresat credincioșilor cu prilejul serviciului divin desfășurat în bisericile locale în seara de joi, 31 decembrie 2020. Mesajul video a fost difuzat pe postul Speranța TV.

Pentru colegii pastori și alți împreună-lucrători cu Dumnezeu, am expediat la final de an mesaje personale de îndemn și încurajare, prin sms și e-mail.
 
Sumar de an
 
Anul 2020 nu are termen de comparație în ce privește viața de slujire. La capătul unui an neobișnuit, am contorizat din secretariat un total de 62 de ședințe de comitet, în care s-au adoptat 434 de hotărâri. În ultimul trimestru, am adus la cunoștința publicului prin mesaje video aproximativ 40 de hotărâri de comitet luate la nivel local, regional sau mondial.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să vizitez în acest an 42 de biserici cu uși deschise și inimi primitoare. Dumnezeu mi-a dat bucuria să văd și alte locuri, în care credincioși și pastori arată că se poate, că harul lui Dumnezeu nu cunoaște limite.

Vestea bună este că, până acum, pandemia nu a influențat statistic resursa umană și nici resursa financiară. Numărul membrilor decedați din ianuarie până în luna septembrie inclusiv este mai mic cu circa 20% în anul 2020 față de anul 2019.

Dar valul al doilea de pandemie ne-a afectat în ultimele trei luni ale anului 2020 și statistica adventiștilor decedați din cauza COVID-19 în tot cursul anului la nivelul Uniunii Române este de aproape 200 de morți, membri și aparținători. În infograficul de mai jos puteți citi numerele corespunzătoare fiecărei regiuni.

Totalul de 197 de persoane decedate se referă la toate decesele survenite prin COVID-19 și care au fost raportate de pastori până la data de 17 decembrie 2020.
 
Estimativ, dacă cifrele sunt raportate corect, la nivelul populației adventiste din țară, rata de mortalitate a fost de aproximativ 2 la mia de locuitori pe toată durata pandemiei. În interpretarea cifrei, trebuie să precizăm că media de vârstă în Biserică este mai mare decât media de vârstă a populației generale.
 
Îi cerem lui Dumnezeu protecție și tot Lui Îi încredințăm fiecare familie în care noul coronavirus a făcut victime. Îndemn cititorii blogului să înalțe o rugăciune de sprijin pentru cei care conduc Biserica și, de asemenea, pentru ocrotire divină.
 
În ce ne privește, Îl rugăm pe Dumnezeu să împlinească textul din Iov 10:12 în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră: „Mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile şi paza Ta.”

Câteva fotografii din activitățile lunii decembrie veți găsi și în secțiunea blogului Din agenda președintelui. Mulțumesc celor care adaugă valoare paginilor oficiale de Facebook și Instagram prin activitatea de comentare, apreciere și distribuire.

Pastor Aurel Neațu,
București,

5 ianuarie 2020

Buletin de activitate – noiembrie 2020


Am rezumat evenimente și repere din luna noiembrie, interpretate într-o notă personală.

„Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi” (Deuteronomul 13:4).

În activitatea de președinte există deopotrivă sarcini curente – care trebuie îndeplinite la timpul lor și de cele mai multe ori în echipă –  și, în aceeași măsură, există urgențe, situații care necesită atenție sporită și consiliere imediată. În buletinele informative, la fel ca și în Agenda mea publică, veți descoperi cu precădere activități din prima categorie.  

Activități curente

Pe 3 noiembrie, am călătorit în județul Suceava, pentru a lua parte la cantonamentul pastoral organizat la Centrul de Tineret și Misiune din Coșna, Suceava. Acolo am întâlnit toți pastorii din regiunea Moldovei și am răspuns întrebărilor lor la finalul întâlnirii. A fost nevoie să mă întorc imediat în București, întrucât a doua zi am avut trei ședințe de lucru la sediul central, între care una cu membrii comitetului local al Uniunii.

În ziua următoare, am dat un interviu la Speranța TV despre programul „Vie Împărăția Ta!”, iar în Sabat am vizitat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Comișani, Dâmbovița, și am fost prezent la o ceremonie de înmormântare în localitatea Speriețeni.
 
Noua săptămână de lucru s-a deschis cu o ședință de comitet, programată în data de luni, 9 noiembrie. A doua zi, am lucrat pentru implementarea unor puncte votate, corespondând cu președinții Bisericii pentru agenda Comitetului Executiv al Uniunii și organizarea adunărilor generale la nivel teritorial. Seara, am vizitat studioul de filmare a conferințelor biblice naționale „Vie Împărăția Ta!” și m-am alăturat echipelor tehnice și de transmisie începând cu ora lor obișnuită de rugăciune, înainte de începerea live-ului.
 
În săptămâna respectivă am avut încă două ședințe de comitet, în zilele de miercuri, respectiv joi. Suplimentar, împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii, am analizat aspecte din statutul de organizare al Bisericii, în consultare cu Departamentul Juridic. De asemenea, am redactat raportul pentru ședința de toamnă a Comitetului Executiv al Uniunii.
 
Menționez participarea la conferința organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte și Secretariatul General al Guvernului, în vederea măsurilor de siguranță în pandemie, împreună cu pastorul Dragoș Mușat, directorul Departamentului de Comunicare al Bisericii, și reprezentanți ai cultelor din România.
 
Cultele au adresat Guvernului mai multe cereri, între care menționez solicitarea de a fi consultate înainte de aplicarea măsurilor care le privesc, atât la nivel național, cât și la nivel local și solicitarea de a nu se mai face confuzia între ceremoniile Bisericii Ortodoxe și ale celorlalte biserici, în special protestante și neoprotestante.
 
De asemenea, în mod oficial s-a adresat cererea repetată de a nu mai ajunge în situația ca lăcașele de cult să fie închise, așa cum s-a întâmplat în primăvară. Prin urmare, avem speranța că în perioada sezonului rece vom putea să ne închinăm lui Dumnezeu conform programului nostru public, așa cum a fost el actualizat în starea de alertă.
 
Întâlnirea s-a desfășurat pe 11 noiembrie, iar ulterior, în aceeași zi, am luat parte la ședința Consiliului de Administrație al Universității Adventus. După obiceiul predecesorilor mei, președintele predă cursuri și astfel, în perioada aferentă buletinului curent, în două ocazii am predat on-line drept bisericesc studenților la Facultatea de Teologie Pastorală din anul al IV-lea.
 
Din activitatea publică, menționez și participarea la Convenția Asociației pentru Suport și Inițiativă din România, desfășurată la Speranța TV în seara de sâmbătă, 28 noiembrie. Contribuția mea a constat în precizări despre raporturile de lucru ASI România – Biserică, precum și despre Spitalul Adventist de la Târgu Mureș.
 
Pe  1 decembrie, la invitația domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, am participat la ceremonia de Ziua Națională a României de la Arcul de Triumf din București. Am ales să răspund afirmativ invitației netransmisibile, pentru a reprezenta Biserica Adventistă și a onora autoritatea guvernamentală, după îndemnurile Scripturii.

Comunicare și vizitare
 
M-am adresat Bisericii în cadrul mesajului din ziua de vineri, în format scris pentru 13 și 20 noiembrie și în format video pentru 27 noiembrie și 4 decembrie. De asemenea, am transmis un mesaj spiritual la încheierea conferințelor „Vie Împărăția Ta!” și a Săptămânii de Rugăciune.

Astfel, până în luna noiembrie, pot număra aproape treizeci de mesaje cu caracter public pe care le-am adresat prietenilor și credincioșilor adventiști. Sunt deschis sugestiilor dumneavoastră cu privire la conținutul comunicării de la nivelul biroului președintelui.
Vă informez că, din cauza limitărilor de timp și personal, nu consult chatul de Facebook Messenger decât extrem de rar. În schimb, citesc cu mare atenție mesajele dumneavoastră dacă îmi scrieți la adresa presedinte@adventist.ro.

În Sabate, am petrecut un timp de închinare foarte plăcut și inspirator în bisericile Comișani (Dâmbovița), Drăgănești-Vlașca, Roșiorii de Vede și Țigănești nr. 3 (Teleorman), iar via Zoom, cu biserica din Grenelle (Franța).

În cadrul programului Săptămânii de Rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, am vizitat comunitățile de credincioși din Pitulicea (Buzău), Roșiorii de Vede (Teleorman), Ploiești Sion și Cartier Vest (Prahova), Crângu (Teleorman), Căldărușanca (Buzău), Pietroșani (Prahova), Glodeanu-Sărat (Buzău), iar în ultimul Sabat, biserica Belu din București. 

Motive de mulțumire

O bucurie pe care o împărtășesc celor care au lecturat buletinul până aici este ceea ce eu interpretez a fi semne de vitalitate spirituală și interes pentru dezvoltare personală: vânzările mari înregistrate la Editura Viață și Sănătate cu ocazia Zilei Porților Deschise din luna noiembrie 2020, în condiții de pandemie și consum general redus al cărții. Faptul îmi confirmă potențialul cultural și misionar al Bisericii.
 
O altă confirmare o reprezintă raportul Departamentului Trezorerie, ce a înregistrat o creștere a zecimii cu 3% în anul 2020, prin comparație cu anul trecut, 2019. Pentru această creștere actualizată, Îi suntem pe deplin recunoscători lui Dumnezeu și cred că reprezintă un indicator al nivelului general de credincioșie în vremuri când bisericile nu au fost deschise săptămânal.
 
De asemenea, am remarcat cu plăcere capacitatea instituțiilor de a colabora în proiecte interdepartamentale, de exemplu, în perioada 7-21 noiembrie, la organizarea și desfășurarea campaniei naționale „Vie Împărăția Ta!”

Menționez Departamentele Școala de Sabat și Lucrarea Personală, Comunicare, Internet, Asociația Pastorală, Tineret, Grupuri Etnice, ADRA România, Asociația Sola Scriptura, revista Semnele Timpului, Editura Viață și Sănătate, Universitatea Adventus, Hope Discovery România, Radio Vocea Speranței și Speranța TV.

Am observat și preocuparea constantă de a crește calitatea produselor. Mulțumesc fiecărui pastor și laic care a slujit cu eforturi în această perioadă. În cele două săptămâni, pe site-ul oficial, adventist.ro, au fost 3 295 536 de accesări, 89 144 de vizitatori unici și 9 326 de materiale descărcate (pdf-uri, audiobook-uri, clipuri ambientale, rețete vegetariene, album muzical).

Programul a fost transmis live simultan de 410 pagini oficiale de Facebook și 32 de conturi YouTube, inclusiv Speranța TV și Hope Discovery România.

Nevoia de schimbări responsabile

Spre încheiere, preiau o hotărâre semnificativă luată în ședința Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe în data de 23 noiembrie. S-a validat implementarea unei noi strategii operaționale la Centrul Media Adventist. Obiectivele editoriale au fost redefinite, ca rezultat al mai multor ședințe cu administratorii Centrului Media Adventist.

Strategia actuală reprezintă o aliniere la standardele internaționale pentru instituțiile media patronate de Biserică. În principal, strategia urmărește calitatea, conținutul biblic, ponderea emisiunilor din prime-time, un master plan pe termen lung și promovarea în mediul on-line. S-au definit și noi criterii de evaluare anuală.

Comitetul Executiv a votat numele doamnei Cristina Ișvan în calitate de director de programe la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Rugați-vă împreună cu noi ca Dumnezeu să îi dea înțelepciune, putere de lucru și succes în noua activitate!

Certitudini

Privind în urmă, știu că folosind capacitățile umane, nu putem face îndeajuns de bine lucrarea încredințată de Cer și de aceea, încurajarea profetului este bine-venită:

„Așa slabă și nedesăvârșită cum ar putea să pară, Biserica este totuși singurul obiect asupra căruia Hristos Își îndreaptă în chip deosebit atenția Sa. Ea este locul dezvăluirii harului Său în care El Își găsește plăcerea să-Și descopere puterea Sa pentru transformarea inimilor.” Dezvoltarea acestei perspective și un îndemn plin de putere le-am găsit în următorul paragraf:

„Dumnezeu, care a făcut să se nască această mișcare, care a condus-o până astăzi prin furtuni și împrejurări grele, o va conduce în mod victorios și în mijlocul încercărilor, al strâmtorărilor și al luptei teribile care se anunță. Dincolo de stâncile care acoperă drumul, dincolo de furtuna care va izbucni în curând pentru curățirea Bisericii, se zărește portul. Curaj, fraților, să ne adunăm puterile pentru ultima etapă!” 

În ce mă privește, „fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea” (1 Corinteni 9:23).

Pastor Aurel Neațu,
București,

5 decembrie 2020

Buletin de activitate – octombrie 2020

Am scris un sumar al evenimentelor principale din octombrie, într-o analiză a calendarului specific toamnei.

În Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, luna octombrie are specificul unui restart instituțional. Dacă în luna septembrie n-au putut fi demarate programele noului an religios, cu siguranță că în cursul lunii octombrie sunt planificate dialoguri între pastori și fiecare administrație a Conferințelor, cu participarea reprezentanților de la Uniune. Cadrul general permite armonizarea viziunii și în mod obligatoriu sesiuni de întrebări și răspunsuri. De asemenea, comunicarea rapoartelor și a strategiilor se face și la nivelul Diviziunii și al Conferinței Generale, în așa-numitele „comitete de toamnă”, când, în comitete executive, comunicarea organizațională curge în două direcții, de la sediul mondial al Bisericii spre structurile continentale și naționale, și de la conducerile naționale către Diviziuni și birourile Conferinței Generale. Voi exemplifica în continuare această cutumă adventistă.

Comitetele toamnei 2020

În perioada 6–14 octombrie, m-am conectat în fiecare zi la Consiliul Anual al Conferinței Generale, întrunit pentru prima dată în istoria Bisericii pe o platformă virtuală.

În zilele de 6, 8 și 14 octombrie, am întâlnit pastorii din Conferințele Muntenia, Transilvania-Nord și Oltenia la cantonamentele pastorale. Aceste sesiuni de formare pastorală și consultare sunt ocazii anuale de reunire a personalului clerical din mai multe județe. Agenda discuțiilor este dominată de consacrare, strategii misionare și administrative. Unele întruniri s-au desfășurat față în față, altele pe platforma Zoom, cu aceeași observație că, pentru prima dată în istoria Bisericii românești, s-au organizat cantonamente pastorale pe Zoom. În cele trei ocazii, am fost prezent cu pastorul Gelu Poenariu, directorul Departamentului de Tineret, și profesorul Sebastian Felea, directorul Departamentului de Muzică la nivelul Uniunii.
În perioada 27–29 octombrie, președinții, secretarii și trezorierii Bisericii din România s-au întâlnit în mediul virtual cu omologii lor din unsprezece țări și au avut un training de leadership organizat de Conferința Generală și Diviziunea Europeană pentru administratorii Bisericii de la nivelul Uniunilor și al Conferințelor din Europa.
 
În ultimele zile de octombrie, am avut ca punct principal în agenda mea zilnică ședința Comitetului Executiv al Diviziunii Intereuropene, desfășurat de asemenea on-line, în perioada 29 octombrie – 3 noiembrie. În orarul zilelor întregi, cu excepția Sabatului, sunt fixate întâlniri de la 9:30 până la 19:00.
 
Întrevederi și ședințe locale
 
Pe lângă întâlniri de lucru cu lideri adventiști din Europa și SUA, în programul săptămânal m-am consultat cu directori și reprezentanți ai instituțiilor din România. Astfel, în 15 octombrie, m-am sfătuit cu mai mulți coordonatori de departamente și instituții. Pe 20 octombrie, împreună cu frații George Pîrlitu și Emil Jigău, secretarul, respectiv trezorierul Uniunii, am întâlnit prin videoconferință rectorul și capelanul Universității Adventus din Cernica. Peste două zile, am comunicat pe o chestiune punctuală cu cei șase colegi președinți.
În seara anterioară, am întâlnit pentru prima dată echipa voluntarilor de misionari digitali. Zeci de administratori ai conturilor oficiale de social media au început instruiri săptămânale pentru a transmite on-line mesajul Evangheliei. Acestora le-am adresat un cuvânt devoțional.
 
Fiecare zi de miercuri a fost zi de comitet local. Am avut ședințe în zilele de 7, 14, 21, 27 și 28. De obicei, înainte de convocarea ședinței, câteva ore sunt rezervate pentru analiza subiectelor în dezbatere. Aprofundarea celor 20-30 de puncte de pe agenda fiecărui comitet local se face prin consultare cu secretarul și trezorierul Uniunii, adunând informații de la persoana/instituția care solicită o decizie/recomandare, și printr-o evaluare a celor mai bune alternative, de cele mai multe ori din perspective diferite. După o prezentare completă a subiectului, în ședință este alocat un timp pentru susținerea punctelor de vedere și când sunt pregătiți să voteze, cei opt colegi iau o hotărâre prin vot deschis sau secret. Fac publice aceste detalii pentru ca cititorii interesați să înțeleagă complexitatea procesului prin care se iau hotărâri, libertatea de exprimare și vot, precum și faptul că cele mai bune soluții se găsesc în timpul ședinței. O ședință ordinară durează aproximativ patru până la șase ore.
 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi transmite săptămânal decizii cu impact semnificativ pentru viața Bisericii, așa cum am făcut în zilele de vineri, pe 9, 23 și 30 octombrie, printr-un mesaj video, sau în data de 16 octombrie, printr-un mesaj scris. În rezumat, reiau aici unele informări adresate credincioșilor, slujbașilor Bisericii și colegilor pastori, precum și urmăritorilor de pe Facebook, Instagram și YouTube:
 
–          Consiliul Anual al Conferinței Generale din 7 octombrie, la propunerea Consiliului Președinților, al Secretarilor și al Trezorierilor, a votat ca, în viitor, membrii care nu pot participa personal la locul întâlnirii să poată vota prin intermediul conferințelor electronice sau prin mijloace de comunicare asemănătoare.
–          În anul 2019, Biserica a înregistrat cea mai mare pierdere de membri la nivel mondial, adică aproximativ un milion de credincioși. Contextul pierderilor este mai larg: în ultimii 55 de ani, peste șaisprezece milioane de adventiști au ales să părăsească credința. Altfel spus, în ultima jumătate de secol, rata netă de pierdere a membrilor este de 40%. Însă, dacă privim imaginea în ansamblu, Biserica a crescut. În ultimii nouă ani, din 2011 până în 2019, au intrat anual în biserică cel puțin un milion de noi credincioși prin botez și mărturisire de credință, în unii ani chiar mai mulți, aproape un milion și jumătate de noi membri.
–          În prezent, Biserica numără 24 181 485 de membri înscriși în registrele bisericilor locale. Pe continente, aceștia sunt răspândiți în ordine descrescătoare astfel: circa 40% sunt în Africa, 30% în America Latină, 20% în Asia și mai puțin de 10% în America de Nord, Europa și Oceania.
–          Circa 0,3% din populația adventistă la nivel mondial se găsește în România.
–          La încheierea lucrărilor Consiliului Anual al Conferinței Generale, s-a votat o declarație, care va fi recomandată pentru vot în plenul Sesiunii Generale a Bisericii Mondiale (Indianapolis, 2021). Declarația publică este un vot de încredere dat scrierilor lui Ellen White, considerate inspirate de Duhul Sfânt, bazate pe Biblie și pe învățătura lui Hristos Isus. Declarația menționează că scrierile lui Ellen White nu înlocuiesc Sfânta Scriptură, ci o înalță ca fiind normativă.
–          Pentru alte informații despre lucrările Comitetului Conferinței Generale, am oferit colegilor pastori linkuri la care cei interesați pot viziona conferința live sau înregistrările.
–          S-a hotărât finanțarea a aproximativ 13 000 de Biblii, pe care le donăm celor șase unități administrativ-teritoriale, în funcție de numărul de membri. Am invitat administrația Conferințelor să se alăture ofertei Uniunii, pentru ca numărul total de exemplare care vor fi distribuite în casele românilor să fie dublu. Indiferent de modul în care propunerea noastră va fi adoptată, vă recomand ca aceste cărți să ajungă mai ales în casele în care nu există Cuvântul lui Dumnezeu.

Priorități ale lunii octombrie

La jumătatea toamnei, mulți adventiști își amintesc cu emoție evenimentele profetice din 22 octombrie 1844. În aceeași perioadă, am considerat necesar să readuc în atenția credincioșilor români numărarea a 150 de ani de la prima atestare istorică a credincioșilor adventiști pe teritoriul României. De asemenea, se împlinesc 100 de ani de la înființarea forului național al Bisericii, adică Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. Tot în 2020, editura Bisericii împlinește 100 de ani de activitate publicistică și tipografică. Declanșarea pandemiei în primăvară și starea actuală de alertă ne-au împiedicat să organizăm întâlniri cu un număr mare de participanți. Este inspirator să avem în schimb o serie de emisiuni, difuzate și on-line, pentru a cinsti memoria înaintașilor noștri și pentru a trăi momente de reflecție, pocăință și recunoștință, în care să ne reînnoim angajamentul nostru față de scopul pentru care Dumnezeu a chemat la existență mișcarea adventistă.
 
O altă prioritate instituțională a fost procesul de alegere a noului director de programe la Centrul Media Adventist. Au fost două etape de selecție. Mai întâi, s-a întocmit o listă lungă cu propuneri din partea Conferințelor, Uniunii și personalului de la Centrul Media Adventist. Am dorit ca procesul să fie transparent, bazat pe propuneri făcute din toate regiunile țării. Conform deciziei comitetului Uniunii, am stabilit ca funcția pastorală să nu fie criteriu de eligibilitate. Pe lista scurtă, în a doua etapă, au fost selectate trei nume: o doamnă, realizatoare de programe radio și TV, un alt realizator pastor și un manager de proiect editorial. După interviuri, cel mai devreme la finalul acestei săptămâni, votul membrilor din Comitetul Executiv al Uniunii va numi noul responsabil.
 
Suspendarea serviciilor divine

În starea de alertă, toate bisericile s-au deschis, dar nu toți credincioșii s-au întors. Am remarcat în ultimele săptămâni o creștere a numărului celor infectați, atât dintre persoanele cunoscute personal, cât și dintre cele necunoscute.
Pentru informarea Bisericii, am cerut o situație a numărului de biserici închise în octombrie din cauza pandemiei. Mă refer la bisericile locale care au decis la nivelul comitetului să suspende serviciile divine în cel puțin un Sabat din cauza infectărilor cu noul virus. Prin secretariat, s-a lansat un chestionar, la care au răspuns 230 de colegi pastori din toate Conferințele. Estimez că rezultatele se referă la două treimi din bisericile adventiste din toată țara.
În Sabatul din 24 octombrie 2020, în 61 de biserici și grupe nu s-au desfășurat servicii religioase, adică mai puțin de 5% din totalul de biserici și grupe au avut suspendat programul public de închinare. Doar nouă pastori au răspuns că în districtul păstorit de dumnealor au avut cel puțin două biserici în această situație.

Aici doresc să menționez că aproximativ jumătate dintre toți pastorii adventiști, adică 158, au răspuns că nu au avut niciun deces în rândul credincioșilor din bisericile păstorite, iar 26 au raportat un singur deces cauzat de COVID. Cifrele raportate însumează 72 de decese la nivel național, iar raportul este întocmit pentru două treimi din totalul de biserici.

Mi se aduce la cunoștință tot mai frecvent faptul că din ce în ce mai mulți credincioși adventiști s-au îmbolnăvit de COVID-19 și ne rugăm ca Dumnezeu să grăbească însănătoșirea tuturor. În acest scop, am monitorizat mesajele trimise colegilor pastori în buletinul din fiecare zi de vineri și m-am adresat comunității adventiste în format video și scris cu precizări pentru respectarea ultimelor norme în vigoare. La jumătatea lunii octombrie, am cerut obligativitatea purtării măștii în toate spațiile bisericii, atât la interior, cât și la exterior. Ulterior, măsura a fost impusă prin legislație în multe județe.

Campania națională „Vie Împărăția Ta!” 
 
Am păstrat pentru încheierea buletinului menționarea conferințelor naționale „Vie Împărăția Ta!” Am citit predicile care vor fi înregistrate și fac parte din echipa de colegi care dau sugestii pentru îmbunătățirea materialelor și a desfășurătorului de program. De asemenea, am cerut punctul de vedere al Comitetului Local al Uniunii și opinia directorului Centrului Media Adventist pentru difuzarea programului în direct pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Modificarea orei de difuzare ne aduce la premiera de a transmite mesajul profetic biblic pe toate căile de comunicare în masă pe care Biserica le patronează. ADRA România, revista Semnele timpului, Editura Viață și Sănătate, Universitatea Adventus și Conferințele Uniunii sunt parte din proiectul evanghelistic și contribuie cu resursă umană și digitală.
 
În luna octombrie, s-a reușit și lansarea platformei Adventist Group, cel mai mare spațiu virtual de comunicare cu responsabilii de misiune din țară, o dorință exprimată în comitetul Uniunii chiar cu câteva zile înainte de izbucnirea pandemiei. Platforma este accesibilă și de pe telefonul mobil, cu ajutorul aplicației pentru iOS și Android. Ea este creată și administrată de pastorii de la Departamentul Internet al Uniunii.
 
Programul președintelui
 
O parte din programul meu zilnic poate fi consultat aici, la fel ca și programul de Sabat. În Sabatele lunii octombrie, am vizitat pentru prima dată Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Radovanu, Călărași, la ceremonia Sfintei Cine, ocazie cu care mi s-a prezentat și „Casa Luminii” din localitate, un proiect social de caritate adventistă care mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, am întâlnit credincioșii bisericilor din Peretu nr. 4, Teleorman, și Betel, Ploiești, din Biserica Speranța, Bacău, și Solca, Neamț. În ultima biserică am participat la ceremonia de inaugurare a lăcașului de cult.
 
Ancore de stabilitate și stâlpi de speranță
La încheierea acestui sumar de activități aferente lunii octombrie, îmi doresc ca, dincolo de lucrările noastre, ale colegilor pastori și ale credincioșilor, să se arate robilor Domnului  lucrarea Domnului şi slava Lui (Psalmii 90:16). Citându-l pe președintele Bisericii Adventiste Mondiale, pastorul Ted Wilson, mă rog ca pretutindeni adventiștii să fie „ancore de stabilitate și stâlpi de speranță”.  
 

Pastor Aurel Neațu,
București,

3 noiembrie 2020

Buletin de activitate – septembrie 2020

Citește un buletin informativ al lunii septembrie, ca o fereastră deschisă către activitățile mele zilnice și săptămânale.
Începutul lunii septembrie a fost marcat de reluarea activităților la sediu, alături de colegii din comitetul Uniunii. În primele două zile, am abordat prioritatea cea mai mare: strategia misionară a Bisericii.

Pentru aceasta, am avut două întâlniri on-line cu liderii Bisericii de la nivel european și o sesiune specială cu cei opt colegi din comitetul restrâns al Uniunii. Atmosfera plăcută de la Centrul de tineret din Sătic, Argeș, a fost prielnică rezultatului. Votul colegilor a declanșat procesul de redactare a unei broșuri anuale de strategie, un material publicat pentru prima dată de comitetul Uniunii. Sperăm ca un document asemănător să fie pus la dispoziția colegilor pastori și a bisericilor locale la debutul fiecărui an misionar din perioada 2021-2023.

Sfârșitul primei săptămâni de toamnă a adus în atenția publicului situația de familie a domnului Cristian Măgură, director de programe al Centrului Media Adventist. Evoluția mediatică a condus la demisia acestuia în ziua de vineri. Comitetul întrunit în aceeași zi a oferit un răspuns public prin intermediul unui comunicat.

Următoarele zile au stat sub semnul protestului anunțat în Voluntari, Ilfov, în fața sediului Uniunii de Conferințe pentru ziua de 10 septembrie. Activitățile curente au impus să fiu prezent în ziua de duminică, 6 septembrie, la Consiliul Director al Fundației Spitalului Adventist, în localitatea Târgu Mureș. Luni, m-am reîntors în București pentru managementul crizei, urmând ca marți să fiu din nou la Târgu Mureș pentru ședința Comitetului Executiv al Conferinței Transilvania de Sud, pe agenda căreia era și discuția despre Adunarea Generală Extraordinară Electivă programată la finalul lunii. În context, am lansat un apel pentru credincioșii Biserici noastre din România.

Analiza suitei de evenimente ne-a făcut să urgentăm implementarea unei strategii de comunicare, strategie la elaborarea căreia colegii lucrau de mai mult timp. Am decis să pășesc pe un drum nou și să comunic frecvent cu credincioșii Bisericii în format scris, prin mesaje video și pe rețelele de socializare. A doua zi dimineață, vineri, 11 septembrie, am înregistrat în studioul Speranța TV un mesaj de șapte minute, în care am făcut anunțuri pentru biserici și pastori și am menționat efectele pandemiei asupra prezenței noastre la serviciile divine în lăcașurile de cult.

La câteva clipe după ce am părăsit platoul de filmare, am pornit în călătorie spre nordul țării, pentru inaugurarea Centrului de Tineret și Misiune din Coșna, Suceava. Centrul din Coșna aparține Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din regiunea Moldovei. Mi-a făcut plăcere să văd locul și recomand tuturor tinerilor noștri să îl viziteze. De mult nu mai văzusem atât de multe suflete la închinare: au fost peste 400 de participanți și concertul de după-amiază susținut de Bel Canto a fost un moment foarte fericit. Ansamblul din Coșna se alătură celorlalte centre adventiste de tineret din România, oferind facilități excelente de cazare și recreere. Îmi doresc să fie o mare binecuvântare pentru Biserică și Dumnezeu să-i răsplătească pe toți cei care au contribuit la construirea lui!

În ziua de duminică, am călătorit înapoi cu mașina cei peste 500 de kilometri spre casă. O bună parte din drum am vorbit la telefon. M-am consultat cu lideri ai Bisericii și colegi pastori referitor la perspectiva strategiei de lucru pe termen mediu.

Luni dimineața am fost prezent la birou. Am întâlnit auditorul financiar al instituției și am lucrat împreună cu secretarul și trezorierul la pregătirea ședinței de comitet de a doua zi. Puteți asculta în prezentarea mea video un punct de vedere oficial asupra deciziilor votate în consiliul menționat. Între alte puncte pe agendă, am făcut public procesul de numire a noului director de programe al Centrului Media Adventist și, de asemenea, a fost publicată propunerea de adoptare a documentului „Filosofia adventistă asupra muzicii”, document validat ulterior de Comitetul Executiv al Uniunii.
Un alt proiect inițiat prin Departamentul de Tineret la ședința comitetului nostru din ziua de marți, 22 septembrie, a fost lecturarea Bibliei de către copii și tineri. În urma votului acordat, am hotărât să-i încurajăm într-un mod practic pe copiii și tinerii care vor citi pentru prima dată Biblia în anul 2021: Biserica va plăti costul Bibliei adolescentului, o ediție pregătită special pentru ei, dacă vor respecta condițiile de lectură.

Tot atunci am deschis o discuție despre modalitățile prin care un număr mai mare de credincioși care nu sunt pastori sau angajați ai Bisericii să fie consultați frecvent pentru alcătuirea strategiei de lucru și, în felul acesta, să își poată exprima opinia cu privire la viața Bisericii. Voi reveni cu detalii după următorul comitet executiv.
În videoclipul menționat, mi-am asumat să comunic regulat cu publicul larg, în special cu credincioșii adventiști. Nu a fost foarte ușor, însă, de atunci, am continuat cu un mesaj video în fiecare săptămână și mă rog să reușesc în atingerea obiectivului de comunicare instituțională din partea Biroului președintelui și în numele colegilor din conducerea Uniunii.

Ziua următoare, am călătorit pentru un interviu pastoral în orașul Cluj-Napoca, în Conferința Transilvania de Nord, unde am întâlnit candidații pentru hirotonire și familiile acestora. Pe drumul de întoarcere am avut consultări cu cei șase colegi președinți. Între chestiunile curente administrative, i-am informat despre procedura de numire a noului director de programe la Centrul Media Adventist și le-am cerut propuneri de nume.

Zilele săptămânii s-au scurs repede și înainte de Sabat am înregistrat un mesaj video pentru prietenii și credincioșii Bisericii. Asemenea comunicărilor anterioare, și acesta a fost difuzat pe contul de Facebook și pe canalul de YouTube al instituției.

În weekendul din 18-20 septembrie, a fost publicată pagina oficială „Pastor Aurel Neațu” și blogul personal www.presedinte.adventist.ro. Contul de Instagram a fost activ cu câteva zile mai târziu față de publicarea profilului personal de Facebook. Am ales această metodă pentru a răspunde unei nevoi semnalate mai demult. În această manieră, doresc să particip la informarea adecvată a credincioșilor și să îmi aduc contribuția personală la comunicarea pe rețelele de socializare, în limitele timpului dedicat atribuțiilor prezidențiale.

Mulțumesc pe această cale celor care urmăresc conturile mele oficiale și care ajută la distribuirea informațiilor despre viața Bisericii. Îmi place să stau de vorbă cu credincioșii și vizitatorii bisericilor – în fiecare lună acord audiențe celor care nu fac parte din personalul angajat al Bisericii, citesc cu mare plăcere e-mailurile dumneavoastră, însă cer îngăduința celor care îmi scriu prin serviciul Messenger, informându-i că voi răspunde pe chat foarte rar și în mod selectiv.

În săptămâna următoare, am început prima zi de lucru cu o audiență pentru o familie din București și am lucrat agenda Comitetului Executiv împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii. Am consultat forul european al Bisericii în problemele administrative și am participat la o simulare a sistemului electronic de vot pentru Consiliul Anual al Conferinței Generale.

A doua zi, marți, 22 septembrie, am participat la discuțiile din ședința Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe, desfășurat în sala de consiliu, la sediul central, și pe platforma Zoom. Menționez un punct de pe agenda întâlnirii: s-a votat înființarea unei comisii de etică în cadrul fiecărei conferințe, având în componență 80% membri care nu sunt pastori, frați și surori cu competențe în domeniul juridic și cu expertiză în domeniul relațiilor umane. Prin această măsură, noi am afirmat încă o dată faptul că în Biserica Adventistă autoritatea circulă în două direcții, de sus în jos și de jos în sus, prin reprezentanți care sunt atât laici, cât și pastori, bărbați și femei, la toate nivelurile de organizare.

Seara, am răspuns invitației adresate de Matei Florin, realizator la Speranța TV, și am intrat în direct la emisiunea „Adevăruri și perspective”, alături de pastorul Gelu Poenariu, directorul Departamentului de Tineret.

În ziua de miercuri, am avut o videoconferință de consultare cu Diviziunea Europeană și am început călătoria spre Arad, pentru a întâlni pastorii din regiunea Banat, întruniți cu ocazia consiliului de toamnă. Împreună cu trezorierul Uniunii, am răspuns întrebărilor venite din partea dumnealor. După cantonamentul pastoral din Banat, am călătorit spre Maramureș. M-am cazat înainte de Sabat și am trimis fratelui Huțanu articolul pentru prelegerea Săptămânii de Rugăciune din luna decembrie 2020.

După hirotonirea din Sabat, am coborât la Târgu Mureș pentru Adunarea Generală Extraordinară Electivă a Conferinței Transilvania de Sud, în cadrul celei de a IX-a sesiuni elective. Reflecții asupra lucrărilor elective am publicat în video-ul de la sfârșitul săptămânii. Reiau aici o parte din mesaj. Atmosfera generală, atât în plen, cât și în comisii, a fost una de mare atenție, interes și bună cuviință. Delegații prezenți și-au desemnat reprezentații și au stabilit direcția de lucru pentru următorii patru ani și jumătate.

Cu această ocazie, votul exprimat de cei aproximativ două sute de delegați a fost edificator în ce privește tensiunile acumulate în ultimele luni. Răspunsul Adunării Generale a clarificat situația, în sensul că a reabilitat încrederea în administrația anterioară a Bisericii. Privit de la distanță, raportul comisiilor a părut surprinzător dintr-un anumit punct de vedere, însă precizez faptul că propunerile comisiilor au reprezentat voința expresă a delegaților, și rezultatul le-a aparținut în totalitate. De asemenea, doresc să vă informez că Adunarea Generală Extraordinară a votat toate propunerile cu o foarte mare susținere, având simțul datoriei și al împlinirii rânduielilor statutare.

A doua zi după Adunarea Electivă din Conferința Transilvania de Sud, am călătorit spre București. În ziua următoare, am continuat activitățile curente la sediul central și am întâlnit lideri din forul european al Bisericii pe platforme de comunicare virtuală. În ziua consecutivă, am luat parte la lucrările săptămânale ale comitetului local. Pe 1 octombrie, am vizitat școala adventistă „Wilhelm Moldovan” din Constanța, ale cărei clădiri au fost inaugurate. Am fost impresionat de facilitățile de excepție ale școlii. Este una dintre cele mai mari școli gimnaziale adventiste din țară, cu săli de clasă spațioase, laboratoare, cantină școlară și sală de sport. Dumnezeu să-i ajute să-și îndeplinească viziunea, aceea de a construi caractere pentru viitor! În aceeași zi, am vizitat și o proprietate recent donată Bisericii în localitatea Năvodari, județul Constanța.

În secțiunea Din agenda președintelui, veți găsi o selecție a programului meu public și, de asemenea, lista comunităților adventiste vizitate în Sabatele lunii septembrie. În primul Sabat, am întâlnit credincioșii din Lisa, județul Sibiu, și Făgăraș, județul Brașov. În Sabatul următor, pe 12 septembrie, am fost la inaugurarea din Coșna, Suceava. Pe 19 septembrie, am fost la o sărbătoare de hirotonire a pastorilor Florea Daniel și Moise Valentin, din Conferința Muntenia, la Universitatea Adventus, în Cernica, Ilfov. După-amiaza, am întâlnit evangheliștii cu literatura la Congresul Colportorilor, desfășurat prin intermediul platformei Zoom. În Sabatul din 26 septembrie, împreună cu delegați de la Uniune și de la Conferința Transilvania de Nord, m-am alăturat comunităților adventiste din Carei și Sighetu Marmației, județul Maramureș, la ceremoniile de hirotonire pastorală a fraților Adrian Dorgo și Norbert Otto Hârșan. În ultimul Sabat, pe 3 octombrie, am întâlnit credincioșii comunității Cervenia nr. 1, Teleorman, prezenți la închinare în două serii de vârstă.

Mă rog ca Dumnezeu să dea har adventiștilor de ziua a șaptea de pretutindeni și Domnul Hristos să Se întoarcă repede pe pământ. Fie ca binecuvântarea din Isaia 26:12 să fie acordată colegilor mei și Bisericii noastre din România!

Pastor Aurel Neațu,
București,
5 octombrie 2020

Mai jos găsești buletinul informativ al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea publicat în limba engleză la adresa oficială.

fotografie preluată de pe site-ul Comitetului Executiv al Conferinței Generale

Comitetul Executiv al Conferinței Generale este a doua cea mai importantă structură de conducere a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, după Sesiunea Adunării Generale a Bisericii.