Buletine

Aici vei găsi un buletin lunar de activitate a pastorului Aurel Neațu.

Buletin informativ – septembrie 2021

„Binecuvântaţi Numele Lui,
vestiţi din zi în zi mântuirea Lui!
Povestiţi… slava Lui!”
Psalmii 96:2,3

În calendarul religios al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, toamna poartă o semnificație aparte. Activitățile în biserici și instituții se reiau după o strategie personalizată pentru fiecare an și se fac pregătiri de organizare a noi evenimente spirituale și liturgice.

În fiecare toamnă, există mai multă activitate decât în restul anului. Conducătorii Bisericii au întâlniri de lucru cu pastorii și, de fiecare dată, iau parte la dezbateri prezbiterii și slujbașii bisericilor locale. La nivelul fiecărei structuri organizatorice se împărtășește perspectiva de lucru și încercăm să înțelegem cât mai bine vremurile pe care le trăim.

Pentru mine, primele zile din septembrie au însemnat actualizarea agendei de lucru a Uniunii, împreună cu secretarul și trezorierul, la sediul central al Bisericii. Biroul a fost deschis pentru solicitările angajaților sau directorilor care periodic cer îndrumări de actualizare a strategiilor sau raportează etape de proiect. Ne consultăm frecvent, la telefon sau în cadrul unor întrevederi personale, în chestiuni care privesc angajații, managementul și obiectivele.
 
Din timpul de lucru al fiecărei săptămâni, un procent deloc neglijabil îl constituie corespondența digitală, pe grupurile de lucru din WhatsApp și pe e-mail. Sortarea, distribuirea și monitorizarea conversațiilor necesită atenție zilnică și răspunsuri, unele din acestea fiind obținute prin vot, în cadrul ședințelor locale.
 
În luna septembrie, am avut sesiuni de lucru cu comitetul local în datele de 2, 8, 16 și 22 septembrie.
 
Comitete executive am avut în ziua de 16, la nivel mondial și pe 28, la nivel național, într-o ședință extraordinară, cu un punct pe agendă solicitat de Universitatea Adventus. În acest ultim comitet am deschis o discuție despre două comunicate pentru Biserica din România: unul despre mișcările disidente și un altul pentru o minoritate etnică. După finalizare, Departamentul de Comunicare le va face publice.
 
Întâlniri cu pastorii și prezbiterii
 
La jumătatea lunii, am avut o zi de întâlnire cu pastorii adventiști la cantonamentul național de toamnă. Sesiunea a fost virtuală, cu participarea reprezentanților din instituții și conferințe. O ocazie similară am avut cu prezbiterii din țară în timpul pauzei de prânz dintr-un Sabat. La ambele programe, punctul central de interes a fost anul lucrării personale și calendarul asociat acestuia.

Regula nescrisă a fiecărei întâlniri de acest tip este ca, la sfârșitul sesiunii, să existe un timp dedicat întrebărilor. De fiecare dată, atât eu, cât și colegii mei, ne-am asigurat că oferim răspunsuri la întrebările care vizau conducerea Uniunii, departamentele ei sau obiectivele strategice. Am informat despre acțiunile și finanțările Uniunii, cu efect de dezvoltare pe termen mediu și lung, în special la Departamentele Sănătate și Educație.
 
Circuitul cantonamentelor pastorale desfășurate la nivel regional a început cu Oltenia, în seara zilei de 22 septembrie și a doua zi. La Sătic, Argeș, am întâlnit circa 50 de frați pastori și am participat la programul ultimei zile a cantonamentului. Programări pentru celelalte regiuni sunt fixate în luna octombrie.
 
 
O comisie europeană
 
În două zile din lună m-am conectat on-line la lucrările unei comisii universitare de educație de tip internațional. Comisia a fost convocată de conducerea europeană a Bisericii și, împreună cu alți delegați, eu am reprezentat interesele Uniunii Române, ale Universității Adventus și ale studenților români.
 
 
Audiențe

Pe lângă convorbirile uzuale cu directorii instituțiilor Uniunii și în afara apelurilor telefonice pe care le primesc de la colegi sau angajați din țară, sunt bucuros că în luna septembrie, cu ajutorul lui Dumnezeu, am reușit să acord audiențe la doi pastori, unui slujbaș din regiunea Muntenia, unei familii pastorale și încă unei persoane pe care am primit-o în biroul președintelui.
 
Adresări publice
 
Am oferit Bisericii informări în două ocazii, în 17 septembrie și, de asemenea, la începutul lunii octombrie. Punctez din aceste mesaje video informația că dorim să producem în 2022 un film documentar despre cine sunt și ce fac adventiștii de ziua a șaptea.
 
Am răspuns și invitației de a înregistra o emisiune „Taine din Scripturi”, la Speranța TV, și, de asemenea, am avut două contribuții video la mesajele Săptămânii de consacrare pentru misiunea adventistă, din 1-10 octombrie 2021.
 
Consultarea credincioșilor
 
De departe, evenimentul cu cel mai mare impact a fost consultarea cu reprezentanți ai credincioșilor din perioada 26-28 septembrie. Grupurile de participanți au reprezentant eșantioane sociologice din Biserică. Sesiunea a început duminică după-amiază și s-a finalizat marți la prânz. Au fost prezenți tineri, bărbați și femei, prezbiteri, oameni cu profesii și experiențe diferite, lideri și membri din biserici mici și mari, adventiști botezați în urmă cu circa 5 ani, dar și credincioși la a patra generație. Componența grupului a fost de 70 de persoane, iar din partea Uniunii au participat membrii comitetului, directori ai instituțiilor și președinții de conferințe.
 
Programul s-a bazat pe focus-grupuri în care am ascultat vocea celor invitați. S-au derulat mai multe ateliere, de câte o oră și jumătate fiecare, cu organizare pe grupe și în plen, pe baza întrebărilor: Care este cea mai mare problemă a Bisericii? Ce soluții avem? Cum putem deveni relevanți? Ce le recomanzi pastorilor? Ce ai face dacă ai fi pastor?
 
Opiniile spuse nu au fost întotdeauna confortabile, dar personal le consider extrem de utile pentru dezvoltarea Bisericii. Mi-am dat seama încă o dată că există acțiuni lăudabile ale Bisericii care nu ajung să fie cunoscute niciodată de către toți membrii ei și, în același timp, am înțeles că Duhul Sfânt ne conduce pe toți fără deosebire când vrem să identificăm punctele vulnerabile ale lucrării noastre.
 
Am notat în scris sugestiile făcute și, la unele dintre ele, vom răspunde participanților printr-o scrisoare. Altor recomandări le vom da curs în ședințe administrative și le vom transmite către structurile de organizare ale Bisericii.
 
Personal, am apreciat mult grupul de lucru, am primit multe teme de reflecție și viziunea noastră s-a dezvoltat. Mă rog ca același spirit de transparență și colaborare să fie reflectat la nivelul comitetelor noastre și, de asemenea, la alte sesiuni de consultare.
 
Programul sfârșiturilor de săptămână
În septembrie, am vizitat atât centre și instituții ale Bisericii, cât și comunități locale. La Centrul de Tineret din Sătic am întâlnit un grup de adolescenți și lideri ai Bisericii și am prezentat mesajul biblic din Sabat dimineața. A doua zi, pe 12 septembrie, am participat la nunta unui angajat al Uniunii de Conferințe în Sighetu Marmației, Maramureș. Cu acea ocazie am vizitat și grădinița adventistă din Moisei, același județ.

În weekendul următor am fost prezent vineri seara la Universitatea Adventus, în Cernica, pentru Convenția medicală „Creați sănătoși”, prilej cu care am adresat medicilor adventiști un îndemn biblic. A doua zi am întâlnit evangheliștii cu literatura la Congresul anual de la Coșna, Suceava.

Cealaltă vineri seara am petrecut-o în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Laslea, Sibiu, iar a doua zi, împreună cu pastorul Barna Magyarosi, secretarul Bisericii Adventiste la nivel european, am participat la aniversarea centenarului de prezență adventistă în comunitatea maghiară din Târgu Mureș. După-amiază am vizitat comunitatea adventistă din Sărmașu, Mureș. Despre impresia deosebită pe care mi-a făcut-o comunitatea din Sărmașu am relatat în video-ul din 1 octombrie.

Ultima comunitate vizitată a fost cea de la Plosca, Teleorman (biserica nr. 3).
 
Binecuvântare
Mă rog pentru binecuvântarea primită de Iuda, seminția conducătoare în Israel. Mi-ar plăcea ca harul acordat acelei părți din poporul lui Dumnezeu să fie revărsat și asupra adventiștilor români, și Dumnezeu să-Și întregească poporul Său de așteptători în toată lumea.

„Ascultă, Doamne, glasul lui Iuda
Şi adu-l la poporul lui.
Puternice să-i fie mâinile
Şi să-i fii ajutor […] ”
Deuteronomul 33:7
 
Pastor Aurel Neațu,
București, 4 octombrie 2021

Buletin informativ – iulie, august 2021

Un autor al Noului Testament prezintă două modele de credincioșie în lucrul încredințat peste casa lui Dumnezeu. Despre Moise citim că a fost „slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu”, în timp ce „Hristos este credincios ca Fiu”.

Fie că acționăm simțindu-ne robi, fie că ne considerăm membri ai familiei lui Dumnezeu, știm că noi suntem „casa Lui” „dacă păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită şi nădejdea” (Evrei 3:5,6).

Iulie, ca parte din sezonul verii, a fost încărcată cu sarcini lunare de încheiere a anului calendaristic religios și, de asemenea, cu pregătirea concediului de odihnă.

Întrucât primele zile au fost raportate în buletinul anterior, amintesc doar călătoria la Târgu Mureș pentru o ședință de lucru cu administratorii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Conferința Transilvania de Sud, la care a participat și un delegat de la nivelul european de organizare a Bisericii.

Peste câteva zile, m-am deplasat din nou în același oraș, pentru o întâlnire cu reprezentanții gaborilor adventiști și frații administratori ai Bisericii din regiune. În urma interviurilor și a consultărilor, am cerut redactarea unui material scris pentru comunitatea adventistă de gabori, acțiune întreprinsă cu ajutorul directorului Departamentului de Comunicare și al directorului Departamentului Grupuri Etnice.
 
Am administrat, în mai multe convorbiri telefonice și ședințe on-line, o cerere adusă publicației Semnele timpului, prin consultare cu serviciul juridic și secretarul Uniunii, pastorul Georgel Pîrlitu.
 
În zilele de Sabat am vizitat Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din Craiova nr. 1 (Dolj), Dragodana (Dâmbovița), Bordești de Jos (Vrancea).
 
O informare publică despre activitățile curente în cadrul departamentelor Uniunii de Conferințe am publicat în data de 16 iulie, printr-un mesaj video de circa șapte minute, adresat familiei de așteptători ai lui Isus Hristos. Secțiunile video-ului pot fi consultate în descrierea acestuia. Prin biroul de secretariat, transmit de fiecare dată aceste materiale către pastori și biserici, pentru ca activitatea de la sediul central al Bisericii să poată fi cunoscută de orice persoană interesată. Mesajele video sunt destinate credincioșilor adventiști din toate părțile țării, întrucât ele conțin referiri la vizitele făcute în comunitățile din țară, precum și la proiecte care vizează în mod general adventismul românesc.
 
O altă activitate instituțională a fost ședința Comitetului Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, Conferința Generală, la sfârșitul lunii. Atunci am votat numele celor care ocupă pozițiile vacante în cadrul administrației Diviziunea Pacificul de Sud, la Institutul de Cercetări Biblice, Serviciul de Audit al Conferinței Generale, Departamentul de Capelanie Adventistă, Departamentul Libertate Religioasă și Relații Publice.

De la 1 august, am început concediul de odihnă, programat pentru luna august. În Sabate, am întâlnit credincioșii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Peretu nr. 3 și am condus o ceremonie de binecuvântare a copiilor. Am fost, de asemenea, la ceremonia de inaugurare a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea Roznov, județul Neamț, și am participat la Congresul Gaborilor Adventiști în Borzont, Harghita.

Împreună cu familia, în perioada 23–27 august, am fost invitat la tabăra familiilor pastorale din regiunea Olteniei, organizată la Centrul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Sătic, Argeș. Pe 24 august, m-am conectat la lucrările unei comisii universitare de educație, organizată la nivelul european al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.
 
La sfârșitul lunii august, am avut o întâlnire de lucru cu președinții regiunilor administrative ale Bisericii din România, pe care am încheiat-o pe 1 septembrie 2021.
 
Pe lângă activitățile cu caracter public selectate mai sus, pot spune asemenea apostolului Pavel că „în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile” (2 Corinteni 11:28). De aceea, îi apreciez în mod deosebit pe toți cei care, cu spirit sincer și curat, poartă poverile Bisericii și îi promovează interesele. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
 
Pastor Aurel Neațu,
București, 1 septembrie 2021

Buletin informativ – iunie 2021

Scripturile arată că „suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu”. În parteneriatul umano-divin, „nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.”

Apostolul precizează că „Cel ce sădeşte şi cel ce udă sunt tot una, şi fiecare îşi va lua răsplata după osteneala lui.” 1 Corinteni 3:6-9

Fiecare conducător consacrat al Bisericii – din comitetele locale ale Uniunii și ale Conferințelor ei sau pastor și slujbaș în biserica locală – constată adesea că doar Dumnezeu este Cel care poate face să crească.

Păstrând metaforele folosite de apostolul Pavel, indiferent că în ultimele săptămâni am sădit, am udat sau am fost „meșteri zidari” pentru temelie și ziduri (1 Corinteni 3:10), „lucrarea fiecăruia va fi dată pe față” în ziua Domnului.

În așteptarea acelei zile, Îl laud pe Dumnezeu și vă prezint activitățile lunii iunie.

Punctul de observație

Despre apostolul Petru se spune că „cerceta pe toți sfinții” (Faptele 9:32), cu referire la călătoria lui în comunitățile creștine.

Vizitele în bisericile locale reprezintă un punct bun de observație a stării Bisericii. Contactul direct cu adventismul local în Sabat se transformă în ocazii de „cercetare” și inspirație. Vizite de cunoaștere am avut luna trecută în bisericile din localitățile Buzău (Bethel), Sănduleni și Bacău (biserica Centru), Suceava, Râmnicu Vâlcea 2 și Cernăuți, în Bucovina din Ucraina.

Călătoria în Ucraina a răspuns invitației de a participa la inaugurarea Centrului Românesc de Cultură, Educație și Spiritualitate „Luceafărul de dimineață”, în Cernăuți. Cu același prilej, a avut loc consacrarea Bisericii Adventiste Române în același oraș, la adresa din strada Universității nr. 24. Prezența credincioșilor ucraineni vorbitori de limbă română și atmosfera ceremoniei de inaugurare mi-au reamintit stilul adventist de închinare practicat în urmă cu câteva decenii în România.

În Sabatele din 5 iunie, 19 iunie și 3 iulie am hirotonit doi colegi pastori în regiunea Muntenia, patru colegi pastori în Moldova, respectiv unul în Oltenia. O întâlnire cu grupul fraților pastori din Târgoviște am avut și în data de 15 iunie 2021.

Am avut ocazia unei întâlniri virtuale cu frații prezbiteri din țară, mijlocită de pastorul Marius Andrei, directorul Asociației Pastorale în Uniunea de Conferințe, care l-a invitat pe pastorul Erton Kohler, secretarul Bisericii Adventiste la nivel mondial, să se adreseze prezbiterilor din România într-o sesiune de instruire. La întâlnire au participat, de asemenea, și frați pastori.

Comitete

Ședințe locale ale comitetului Uniunii am avut în zilele de 16 și 23 iunie și 7 iulie. Pe 30 iunie, am avut ședința Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe, desfășurată în sala de consiliu la sediul central al Bisericii și pe platforma Zoom.

Pe lângă ședințele administrative curente cu secretarul și trezorierul Uniunii, am întâlnit cei patru candidați pentru hirotonirea ca pastor în cadrul examenului organizat de către conducerea Bisericii din Moldova, pe 9 iunie, directorii generali de la Centrul Media Adventist, Editura Viață și Sănătate și ADRA România, pe 14 iunie, auditorul din partea General Conference Auditing Service, pe 22 iunie, directorii Departamentului de Sănătate de la nivelul național și regional, convocați pentru o sesiune de lucru la Sătic, Argeș, pe 4 iulie, și membrii unei comisii de lucru la Universitatea Adventus, pe 7 iulie.

O sesiune dedicată rugăciunii și analizei cu liderii Bisericii de la nivel național și regional a avut loc la Coșna, Suceava, în 7–9 iunie. Am creat această ocazie pentru a cunoaște noile echipe de conducere și pentru a prezenta proiectul de an misionar 2021–2022. L-am invitat pe pastorul Ted Wilson, președintele Bisericii la nivel mondial, să ni se alăture în momentele de consacrare și am fost bucuroși să ascultăm mesajul său înregistrat special pentru participanții la convenție. Ne-am întâlnit virtual și cu administratorii Bisericii de la nivel european și, la final, am plănuit împreună o consultare în luna septembrie cu un grup mai numeros de credincioși reprezentativi, din toate regiunile țării.

Întâlniri oficiale

La jumătatea lunii, Universitatea Adventus m-a invitat la festivitățile de absolvire pentru Facultatea de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, Facultatea de Teologie Adventistă Pastorală și Facultatea de Asistență Socială. În aceeași zi, am întâlnit absolvenții masterului în teologie de la Andrews University și absolvenții Școlii Postliceale Sanitare „Dr. Luca” din Cernica, Ilfov.

În aceeași perioadă, am primit la sediul central al Bisericii reprezentanți ai Asociației Nekka, din Ungaria. Delegația ungară a donat mai multor școli adventiste mobilier școlar, în relație cu ADRA România și Departamentul de Educație.

Întrevederi de lucru

Pe 17 iunie, l-am întâlnit pe pastorul Nelu Burcea, director asociat al Departamentului de Libertate Religioasă din cadrul Conferinței Generale a adventiștilor de la nivel mondial.

De asemenea, am avut întrevederi de analiză cu antreprenori și departamentele de trezorerie și juridic pentru proiecte de reamenajare la Centrul Multifuncțional din Stupini, Brașov, și la sediul central al Bisericii, lângă care intenționăm să construim o sală de cult pentru biserica locală din Băneasa, Ilfov.

Pe 1 iulie, am luat parte la lucrările Consiliului Consultativ de Misiune, pentru organizarea conferințelor biblice „Isus a făcut”, din 19–28 noiembrie 2021. Directori ai Uniunii și din instituțiile ei au conturat desfășurătorul programului și conceptul general al emisiunii. În seara de 7 iulie, am întâlnit grupul prezentatorilor care vor rosti mesajul biblic, într-o primă videoconferință de lucru, pentru informare și selectarea temelor.

Comunicări publice

Pe 16 iunie, am participat la emisiunea Adevăruri și perspective cu răspunsuri despre secretele vieții spirituale, bazate pe textul din Galateni 2:20 („Am fost răstignit împreună cu Hristos şi trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine.”).

Peste două zile am înregistrat un mesaj video de informare a familiei Bisericii despre deciziile comitetului Uniunii și activitățile departamentelor ei. Am transmis, de asemenea, un scurt mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Refugiatului (20 iunie).

Am adus o contribuție în campania „Renunți și câștigi”, derulată de către Departamentul de Sănătate al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. Mesajul video „Când timpul te cere erou” a fost adresat tuturor participanților la campania antifumat, cu dorința de a consolida decizia celor care vor să fie abstinenți de tutun.

În mesaj, am făcut o incursiune în istoria creștină a luptei cu dependențele, cu un apel final la autocontrol, arma de netăgăduit pentru cei care, indiferent de influențele culturale, sociale sau religioase, aleg cele mai bune informații și nu își fac rău cu propriile mâini.

Mă rog pentru persoanele sensibilizate de campanie, să Îl cunoască pe Dumnezeu și puterea Lui. Rugați-vă împreună cu mine pentru binecuvântarea tuturor sufletelor interesate de spiritualitatea adventistă și de mesajul Celor Trei Îngeri.

Binecuvântare

„…binecuvântaţi pe Domnul, toţi robii Domnului,
… Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş
şi binecuvântaţi pe Domnul!
Domnul să te binecuvânteze din Sion,
El, care a făcut cerurile şi pământul!” Psalmii 134

Pastor Aurel Neațu,
București,
7 iulie 2021

Buletin informativ – mai 2021

„Vestirea pe care aţi auzit-o de la început este aceasta: să ne iubim unii pe alţii.” 1 Ioan 3:11
În acest buletin informativ prezint două nuclee de activități care au dominat sarcinile ultimelor săptămâni.

Primul conține aspecte din angrenajul administrativ al lucrării personale. Al doilea spectru de acțiuni vizează ședințele la care am luat parte în Uniunea de Conferințe și instituțiile partenere cu aceasta.
Ambele rapoarte sunt motivate de aprecierea mea pentru cei care sunt „trupul lui Hristos și fiecare, în parte, mădularele lui” (1 Corinteni 12:27), după îndemnul de a vesti mesajul original al Domnului Isus despre iubirea reciprocă în comunitatea de credință.

Lucrarea de la om la om prin instituțiile adventiste

De 20 de ani, există în România centrele de studiu Sola Scriptura. Inițial au fost centre de corespondență care ofereau cursuri tipărite pentru lectura și înțelegerea Bibliei. Ulterior s-au deschis librării și s-au încorporat în rețeaua națională a Editurii Viață și Sănătate. În prezent, administrăm 60 de centre Sola Scriptura și 120 000 de persoane au absolvit cel puțin un curs al asociației în format tipărit sau on-line.

Evaluare și perspective

La inițiativa Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală, am fost preocupați de strategia pe termen lung pentru cele peste 50 de librării deschise în toată țara, administrate prin Editura Viață și Sănătate, Asociația Sola Scriptura, Conferințe și bisericile locale.

Astfel, pe 10 mai, am avut o convorbire tematică împreună cu administratorii Uniunii, directorul Editurii Viață și Sănătate și directorii departamentelor Publicații, Școala de Sabat și Lucrare Personală. Pe 11 mai, am convocat reprezentanți ai structurilor regionale, ai Editurii Viață și Sănătate și ai Departamentului Sola Scriptura pentru o ședință administrativă la sediul central al Bisericii.

La dezbateri s-au notat câteva soluții pentru a face din spațiul fiecărei librării un veritabil centru misionar și pentru a eficientiza rețeaua de suport. Grupul de evaluare a apreciat că trebuie dezvoltată misiunea de origine profund biblică. Dorim să subliniem cu prioritate valorile unui stil de viață biblic, în conformitate cu denumirea pe care centrele o poartă, Sola Scriptura.

Am speranța că în pandemie și post-pandemie, soluțiile generate de toate părțile implicate și prezente la dezbatere vor face ca „tot trupul, bine închegat şi strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură” să își primească „creşterea potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei” și să fie zidit „în dragoste” (Efeseni 4:16).

Alegerea directorilor la Școala de Sabat și Lucrare Personală

Ca urmare a sesiunii elective din comitetul executiv al administrației bisericești din Europa, pastorul Florian Ristea a fost ales director al Departamentelor Școala de Sabat, Lucrare Personală și Misiunea Adventistă la nivelul structurii Intereuropene a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea. Numirea acestuia onorează România și completează numărul pastorilor de origine română care slujesc în conducerea europeană a Bisericii. Lista completă a celor nou-aleși și realeși se poate consulta pe site-ul oficial.

Comitetul Executiv al Uniunii de Conferințe, întrunit în data de 2 iunie 2021, l-a numit pe pastorul Daniel Brînzan să coordoneze Departamentul Școala de Sabat și Lucrare Personală la nivel național. Anterior, el a slujit ca director la Departamentul de Misiune în cadrul Uniunii de Conferințe.

Mă încred în Dumnezeu pentru binecuvântarea celor doi pastori în noile poziții de slujire, pentru ca „toată clădirea, bine închegată” să crească pentru a fi „un Templu sfânt în Domnul” (Efeseni 2:21).

Mâna dreaptă a mesajului evanghelic

Slujirea nevoilor din societate printr-o campanie personală, de la om la om, s-a făcut și prin inițiativa „Renunți și câștigi”, organizată de dr. Ana-Maria Zanfir prin Departamentul de Sănătate al Uniunii.

Apreciez anvergura mediatică a proiectului, convins că puterea apelului pentru sănătate îi aduce pe respondenți mai aproape de obiectivul lui Dumnezeu pentru om. După cum ne-am obișnuit în ultimele decenii, Biserica Adventistă din România a salutat acțiunile din data de 31 mai, Ziua Mondială fără tutun.

De data aceasta, importante instituții de media și sănătate din România s-au alăturat Departamentului nostru de Sănătate în efortul de a promova temperanța și abstinența de la tutun și produsele conexe acestuia.

Cuvinte la vreme potrivită

Forma de conducere în Biserica noastră este unică în sistemul organizațiilor creștine. Sistemul reprezentativ, care presupune lucrul în comitete, acaparează o parte însemnată din agenda fiecărei luni. Dar timpul petrecut în ședințe și în călătoriile pentru acestea nu este pierdut. Regele Solomon ne-a învățat că „un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur într-un coșuleț de argint” (Proverbele 25:11).

Vremea ședințelor de comitet al Uniunii este de obicei la jumătatea fiecărei săptămâni. Am avut întâlniri de lucru alături de cei opt colegi în datele de 12, 20, 26 și 31 mai.

În plus față de cele menționate, alte convorbiri administrative au fost în 13, 17, 18, 24, 25, 27 și 31 mai, precum și în 2 și 3 iunie.

Detalii despre acestea se găsesc în secțiunea Din agendă, de pe blog. Uneori am participat la examenul de hirotonire, alteori la comitete executive de la nivel regional, național sau european sau în consiliile de conducere de la ADRA România, Universitatea Adventus.

Am găsit utile întâlnirile tête-à-tête cu directorii Departamentelor de Sănătate, Muzică, cu directorul Centrului Media Adventist și cu persoanele care au solicitat audiență. Deosebit de valoroase sunt consfătuirile cu secretarul și trezorierul Uniunii, pastorii Georgel Pîrlitu, respectiv Emil Jigău.

Toate acestea dovedesc veridicitatea celor scrise de înțelept: „Prin măsuri chibzuite câştigi bătălia şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa” (Proverbele 24:6).

Comunicarea cu credincioșii

Cu ajutorul lui Dumnezeu am vizitat bisericile Târgu Jiu 1 și Târgu Jiu 2 (Gorj), Meri (Teleorman), Sfântu Gheorghe (Covasna) și Brașov Maranatha.

Am comunicat cu publicul prin mesaje video pe 21 mai și pe 4 iunie, prin intermediul cărora i-am informat pe credincioși despre deciziile importante din viața Bisericii. De câteva ori pe săptămână, prin conturile de socializare, transmitem apeluri la rugăciune și citate încurajatoare din Biblie.

Binecuvântare

„Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvârşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi” (2 Corinteni 13:11).

Pastor Aurel Neațu,
București,
4 iunie 2021

Buletin de activitate – aprilie 2021

În timpurile Vechiului Testament, la începutul fiecărei luni, credincioșii aveau o sărbătoare de familie și adesea vizitau Templul din Ierusalim. Și pentru lumea modernă, perioada care cuprinde sfârșitul și începutul noii luni înseamnă un restart.

Multe companii întocmesc documente fiscale către stat, angajații trimit rapoarte, se virează salarii și e un moment de etapizare a obiectivelor.

Buletinul informativ pentru luna aprilie cuprinde activități culese din secretariatul biroului președintelui. Dincolo de acest raport cu însemnări din agenda publică și realitatea observabilă, sunt conștient de permanenta luptă nevăzută, în care Biserica și colegii mei de slujire suntem prinși zi de zi, în fiecare lună.

„Fiecare trebuie să-și aducă aminte fără încetare că efortul special al lui Satana este îndreptat împotriva lucrării pastorale. El știe că pastorul este doar un instrument omenesc, care nu deține în sine însuși niciun har sau sfințenie proprie.

El știe că pastorul este numai un slujitor, pe care Dumnezeu l-a rânduit să fie un mijloc puternic pentru salvarea sufletelor și că va fi eficient numai dacă Dumnezeu, Duhul cel veșnic, îl va face să fie așa. […]

În toate încercările și greutățile, în timpul împotrivirii și al persecuției și în mijlocul întunericului spiritual prin care a trecut Biserica Sa, Dumnezeu a avut oameni potriviți, pe care i-a pregătit să preia lucrarea Sa în diferitele ei stadii și să o ducă înainte și în sus.” Ellen White, Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei

Biserici vizitate

Prin harul lui Dumnezeu, din 9 aprilie până astăzi, am întâlnit credincioșii bisericilor adventiste de ziua a șaptea la serviciile de închinare în localitățile Botuș, Gura Humorului și Ciprian Porumbescu (Suceava), Scânteia, Războieni, Moșna (Iași) și în orașul Iași (Sărărie).

Mesaje publice

La postul de televiziune Speranța, am participat la emisiunea „Taine din Scripturi”, difuzată vineri seara, 7 mai 2021. Emisiunea a avut ca tematică Sfânta Cină și ceremonialul acesteia în Biserica noastră.

Pe blogul președintelui și pe paginile de socializare, am avut un mesaj video, difuzat și către departamentele de comunicare din regiuni. Adresarea a adus informații despre noii administratori la sediul mondial al Bisericii, din partea Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe și din partea Secretariatului General al Guvernului.

De asemenea, am făcut precizări despre serialul Sens, olimpiada digitală de religie și noul director al Departamentului de Sănătate în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, doctorul Ana-Maria Zanfir, medic primar chirurgie vasculară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. 

Consilii de conducere

Întrucât forma de conducere în structurile Bisericii este cea reprezentativă, actul de îndrumare a partenerilor și a instituțiilor noastre se realizează în comitete, în prezența colegilor administratori și directori și prin mijlocirea lor.
Ședințele de comitet sunt esențiale pentru ca administrația Bisericii să fie funcțională, „în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos” (Efeseni 4:12). Prin urmare, menționez mai întâi ședințele locale din 14, 20 și 28 aprilie.

În data de 21 aprilie, a fost convocată sesiunea Comitetului Executiv al Uniunii, desfășurată la sediul central al Bisericii și prin intermediul platformei Zoom. (FOTO)

Ședința a durat aproximativ patru ore și, după obicei, a fost urmată în aceeași zi de participarea la consiliile de conducere ale instituțiilor noastre, via Zoom: la Universitatea Adventus, Editura Viață și Sănătate și Centrul Media Adventist.

Cu reprezentanți ai revistei Semnele timpului și trezorierul Uniunii am avut o ședință administrativă în data de 21 aprilie.

Luna trecută am fost prezent la mai multe consilii internaționale: sesiunea de primăvară a Comitetului Executiv al Conferinței Generale, din 13 și 14 aprilie, și ședința aceleiași entități, în 22 aprilie.

Și la nivelul european de organizare a Bisericii am luat parte la lucrările Comitetului Executiv și ale Comitetului de Numiri în două ocazii din săptămâna curentă.


Repere lunii
 
Din punctul de vedere instituțional, primele săptămâni din aprilie au fost marcate de seria conferințelor „Isus a zis…”. Prezentările au fost ținute în sala de consiliu a Uniunii, iar evenimentul media a avut un caracter interdepartamental.

Deși în calendarul național atenția era îndreptată asupra adunărilor elective regionale, pe parcurs, conferințele susținute de pastorul Daniel Olariu au câștigat interesul general.

Am cerut personal realizarea acestui program, din dorința de a îndeplini un obiectiv misionar, acela de a avea două evenimente majore de promovare a Bibliei în fiecare an.

De asemenea, prin colaborarea dintre Hope Discovery și Departamentul de Tineret, s-a dat startul serialului Sens, un concept media realizat de tineri pentru tineri. Apreciez tema aleasă, cu specificitate denominațională: conflictul invizibil între bine și rău, după înțelegerea temporală adventistă. În săptămânile următoare, vom putea evalua impactul proiectului asupra audienței generale și adventiste.

Amintesc în această secțiune și contribuția pe care am avut-o pentru desfășurarea unei întâlniri cu conducătorii celor șase regiuni administrativ-teritoriale. Inițiativa plănuiește sesiuni de lucru pentru unitate spirituală și în special pentru prioritizarea obiectivelor strategice în actualitatea Bisericii și în contextul electiv recent.

Un alt reper a fost găsirea unei soluții pentru întrunirile publice ale bisericii locale găzduite la sediul Uniunii. Personal, am fost implicat în analiza demersului, prin audiențe și consilieri administrative.

Pentru sarcinile specifice fiecărei zile, neincluse în acest sumar de activități, consultați blogul și secțiunea Din agendă.

Cuvânt de laudă
        
„Tu mă înveseleşti cu lucrările Tale, Doamne,
şi eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.
Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne,
şi cât de adânci sunt gândurile Tale!” Psalmii 92:4,5
Recunosc privilegiul de a sluji comunitatea adventistă națională și mă încred în Dumnezeu pentru biruința Bisericii Sale.
 
 
Pastor Aurel Neațu,
București,
6 mai 2021

Buletin de activitate – martie 2021

În viața Bisericii, luna martie din anul 2021 are o importanță deosebită prin seria celor cinci adunări elective la nivelurile regionale.

Dumnezeu a chemat la conducerea lucrării noi slujitori și, de asemenea, a întărit chemarea unora care aveau responsabilități administrative. În aceste ocazii, mai mulți delegați au auzit o chemare personală la consacrare într-o anumită ramură a lucrării.

„Binecuvântările Lui deosebite însoțesc lucrările oamenilor de acțiune; persoane care nu vor fi abătute de la calea cea dreaptă a datoriei și care, cu energie divină, vor întreba: «Cine este de partea Domnului?» (Exodul 32:26), persoane care nu se vor opri numai la întrebare, ci vor vrea ca aceia care aleg să se identifice cu poporul lui Dumnezeu să pășească înainte și să dea pe față în mod limpede atașamentul lor față de Împăratul împăraților și Domnul domnilor. […] Credincioșia față de Dumnezeu, acesta este motto-ul lor.” (Patriarhi și profeți, Ellen White)
 
Sesiunile din MunteniaTransilvania NordMoldovaBanat și Oltenia
 
Organizarea sesiunilor generale a presupus mult efort administrativ. Dincolo de pregătirile regulamentare și de solicitarea avizelor necesare în pandemie, am simțit nevoia de a mă adresa familiei spirituale a Bisericii.
 
În data de 12 martie, am lansat un apel public la rugăciune, în pregătirea acțiunilor pentru actualizarea schemei de organizare. Consider că Dumnezeu ascultă cererile făcute de credincioși la vreme de nevoie. Biserica rămâne subiectul atenției Sale supreme atunci când reprezentanți din fiecare comunitate locală formează comitete de lucru și votează responsabili executivi pentru următorii patru ani.
 
Am fost implicat personal în luarea unor măsuri adaptative, pentru ca lucrările să se poată desfășura în bune condiții. Prin decizia Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe s-au implementat unele proceduri de transparentizare și eficientizare a votului în grupele de lucru.
 
Invitația mea pentru cei aproximativ o mie de delegați la adunările elective a fost să dezvoltăm împreună o cultură a responsabilității, a transparenței și a onoarei. Mesajul meu biblic a fost un îndemn de a ne respecta unii pe alții și de a-L onora pe Dumnezeu, conform învățăturilor din Filipeni, capitolul 1.
 
În calitate de membru al comitetului de numiri, am ales să nu mă exprim prin vot în dreptul niciunui nume. O practică din același registru au avut și unii slujitori ai Evangheliei, care au preferat ca uneori să nu se folosească de drepturile pe care le aveau (1 Corinteni 9:12).
 
Întotdeauna procesul electiv generează schimbări, mai mici sau mai mari. Mentalitatea adventistă este obișnuită cu acestea, pentru că schimbările fac parte din modul nostru de a funcționa. Dincolo de aceasta, am remarcat o atmosferă bună în comitetele de numiri și un sentiment general de mulțumire în dreptul delegaților.
 
Expresiile prin care aș caracteriza sesiunile au fost „spirit bun”, „libertate de exprimare”, „respect față de opinia celorlalți”. În comitetele de lucru, delegații s-au simțit liberi să decidă transparent, fără a fi supuși unor influențe externe.
 
După finalizarea alegerilor, rugăciunea mea este ca membrii comitetelor din structurile regionale să fie părtași firii dumnezeiești și, alături de corpul pastoral, prezbiterii și toți credincioșii să primească din belșug intrare în Împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos (2 Petru 1:4,10,11).
 
Lista cu numele fraților aleși să administreze lucrarea încredințată Bisericii se găsește pe site-ul oficial pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte: MunteniaTransilvania NordMoldovaBanat și Oltenia.
 
Fiecare lider, precum și cei care au purtat responsabilitățile slujirii până acum au nevoie profundă de mijlocirile noastre înaintea lui Dumnezeu. La finalul alegerilor, mă rog mai departe ca Dumnezeu să întărească inimile tuturor participanților, iar noile echipe de lucru să dobândească rapid coeziune și forță de lucru. 
 
Educația sanitară în școli
 
Deoarece subiectul educației sexuale în școală s-a dezbătut din nou în spațiul public din România, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea și-a precizat poziția asupra educației sanitare în școli. Documentul public a fost emis în cadrul ședinței de comitet local al Uniunii din data de 12 martie 2021.
 
Ca adventiști, susținem ferm ideea că părintele este principalul responsabil pentru copilul său, cu atât mai mult în chestiuni delicate sau controversate. Noi credem că părinților trebuie să le fie acordat dreptul de a-și exprima ultimul punct de vedere cu privire la prezența copiilor lor în sala de cursuri pentru o eventuală oră de educație sexuală.
 
 
Comunicări publice
 
În 4 martie, am răspuns invitației adresate de pastorul Florian Ristea și am participat ca invitat la emisiunea „Școala Cuvântului”, la Speranța TV.

A doua zi după finalizarea sesiunilor elective, am publicat pe blog și pe rețelele de socializare câteva cuvinte de feedback.
 
Pe 7 aprilie, am participat la emisiunea televizată „Dimineața cu speranță” și am oferit informații despre programul biblic „Isus a zis…”.
 
 
 
Sesiuni în comitete și vizite administrative de lucru
 
Ședințe ale comitetului local am avut în 10, 15 și 17 martie, iar după finalizarea adunărilor generale în teritorii, pe data de 6 aprilie. La jumătatea lunii martie am participat la o sesiune de lucru cu administratorii Bisericii de la nivel regional și național, desfășurată în sala de consiliu și on-line. Tot atunci am ascultat punctul de vedere al profesorului Sebastian Felea, directorul Departamentului de Muzică, invitat pentru o comunicare în ședința cu administratorii.


În cursul lunii martie, am avut videoconferințe de coordonare cu șeful biroului de promovare al Universității Adventus, pastorul Emanuel Sălăgean, apoi o conectare on-line cu reprezentanți de la Universitatea Adventus, Asociația Pastorală și Andrews University, având ca obiectiv organizarea programului de studii de master în teologie adventistă pentru studenții români.
 
În 7 aprilie, am fost invitat la o videoconferință convocată de organizația europeană a Bisericii, pentru clarificarea schemei de personal la nivelul Diviziunii Intereuropene. Administratorii Diviziunii plănuiesc alternative de asociere a departamentelor, ca parte din procesul de restructurare electivă.

Alături de administratorii Uniunii de Conferințe, m-am deplasat la Centrul multifuncțional de la Stupini, Brașov, într-o vizită administrativă. Am vizitat și o proprietate a Bisericii în Florești, Cluj, noul sediu al Conferinței Transilvania Nord și, de asemenea, Liceul Teologic Adventist Maranatha din Cluj-Napoca.

Un subiect important pe agenda administratorilor Uniunii a fost procesul de analiză a statutului de funcționare a Bisericii. Inițiativa are obiective de actualizare a documentului, prin comisia de statut.

Pe 25 martie, am participat la o ședință a Guvernului organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte, împreună cu prim-ministrul României, domnul Florin Cîțu, și reprezentanți ai cultelor, pentru un dialog despre situația bisericilor în pandemie. Pe agenda întrunirii au fost și slujbele pascale la cultele creștine și cel mozaic. 
Guvernul României a transmis informația că slujbele săptămânale ale bisericilor nu vor fi afectate de măsurile restrictive de carantină, cu excepția situațiilor când autoritățile locale decid altfel. 

Guvernul nu a cerut închiderea bisericilor pentru perioada următoare. Reprezentanții din partea Secretariatului de Stat pentru Culte au apreciat că bisericile respectă normele de siguranță sanitară și astfel nu se impun măsuri suplimentare.
 
Biserici vizitate
 
În timpul scurs de la ultimul buletin informativ, am întâlnit în Sabat credincioșii adventiști de ziua a șaptea din Merii Petchii (Ilfov), Țigănești 2 și Nanov (Teleorman), Mărgineni (Prahova), Dorobanți (Botoșani), Botoșani „Speranța” și Râmnicu Vâlcea 1.
 
 
„Isus a zis…”
 
Am cerut organizarea unor conferințe biblice naționale în primăvară și, împreună cu responsabilii de proiect, ne-am asumat desfășurarea lor la sfârșitul adunărilor elective. Ca de obicei, procesul electiv a afectat temporar calendarul evenimentelor, atât la nivel național, cât și regional, pentru că structurile noastre de conducere sunt interconectate destul de strâns și relaționează zilnic.

Dar pe măsură ce programul s-a derulat, conferințele pastorului Daniel Olariu au început să câștige popularitate, iar noua echipă de coordonare de la nivelul Departamentului de Comunicare și Internet începe să devină funcțională.

Programul a îmbrățișat o perspectivă nouă, pentru prima dată în pandemie, și anume conferințe difuzate în format live, cu public. Seria a beneficiat de un concept proaspăt, creat special. La momentul redactării acestui buletin, seria nu este încheiată, dar mă bucură faptul că putem oferi Bisericii hrană spirituală și prietenilor noștri un mesaj despre faptele și cuvintele Domnului Hristos.

Așa cum am făcut la începutul campaniei, în ziua debutului, îi invit și acum pe toți credincioșii și prietenii noștri să ni se alăture în campania de promovare a învățăturilor lui Isus Hristos.
 
 
Maranatha!
 
Pastor Aurel Neațu,
București, 9 aprilie 2021
 

Buletin de activitate – februarie 2021

„Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, mântuirea noastră!
Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor.”
Psalmii 68:19,20

Pastorii care slujesc ca președinți împletesc în activitatea lunară responsabilități pastorale și responsabilități de tip managerial. Dumnezeu le oferă daruri spirituale complementare și fiecare sarcină îndeplinită e gândită din perspectiva ambelor perspective (Romani 12:7,8).
 
Prin urmare, agenda săptămânală afectează invariabil echilibrul între consacrarea personală, îngrijirea sau conducerea Bisericii și atenția acordată familiei (1 Timotei 3:4,5; Deuteronomul 33:9). Această experiență de credință și viață e bine înțeleasă de fiecare om al lui Dumnezeu care slujește ca pastor în vremea sfârșitului.


Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru că El poartă poverile Bisericii. Domnul Isus este Păstorul cel bun și cel mare, iar eu mă rog asemenea lui Asaf: „Ia aminte, Păstorul lui Israel… Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care şezi pe heruvimi!”
 
Întruniri de consfătuire
 
În luna februarie am avut mai multe ocazii de inspirație în interacțiunea cu împreună-slujitori și voluntari ai Bisericii, chiar din prima și a doua zi. M-am consultat cu auditorul Uniunii de Conferințe și în mod repetat cu administratorii Bisericii de la nivelul structurilor regionale, în special pentru organizarea adunărilor elective în pandemie.
 
Menționez și sesiunea de elaborare a strategiei pentru Anul lucrării personale (2021–2022), din 8-9 februarie la Centrul de Tineret al Bisericii Adventiste din Sătic, Argeș. Pentru aceasta, am invitat rectorul Universității Adventus, directorii de la Centrul Media Adventist, Editura Viață și Sănătate, Semnele Timpului, ADRA România, Departamentele Sola Scriptura, Isprăvnicie și Misiune să fie prezenți cu observații și propuneri. În cursul zilei de marți după-amiaza și miercuri dimineața, am format un grup de lucru alături de colegii din comitetul local al Uniunii și am așezat pe masa comună perspectivele anului viitor. O informare despre concluziile parțiale am transmis printr-un mesaj către familia Bisericii.
 
O altă consfătuire importantă a fost convorbirea cu directorii Centrului Media Adventist și Hope Discovery România, în care ne-am consultat despre strategia editorială a proiectului Hope Discovery. Concluzia îi va bucura pe cei care iubesc Biblia. În curând se va publica un serial de profeție de circa 15 episoade. Videoclipurile urmăresc interpretarea clasică adventistă și abordează marile teme profetice din Daniel și Apocalipsa. Salut inițiativa lor și a tuturor celor care depun eforturi ca subiectele Bibliei să fie explicate clar, pe înțelesul celor mai mulți. 
 
Și în a doua zi a lunii martie am petrecut mai multe ore în conversație telefonică sau față în față cu pastori și membri, cerând sfatul și oferind îndrumări pentru adoptarea unor soluții.


Aproape de credincioși

Am vizitat bisericile dinBogdana (Teleorman), Sfântu Gheorghe, Vâlcele și Hăghig (Covasna), Pietroșani (Prahova), Voievoda, Drăgănești și Spătărei (Teleorman), Sălcioara și Ciucurova (Tulcea). Am fost privilegiat să am contact personal cu slujbași ai Bisericii și închinători din mai multe județe ale țării, în cadrul serviciilor divine.
 
Am întâlnit grupul fraților prezbiteri maghiari din Conferințele Transilvania de Nord și Transilvania de Sud, convocați pentru organizarea conferințelor biblice „Eu sunt” (în limba maghiară). La întrunirile periodice m-am reîntâlnit cu pastorii din Conferința Oltenia, la Alexandria și Craiova, și am fost conectat on-line cu pastorii din Conferința Transilvania de Nord.
 
Am slujit la o ceremonie de înmormântare, iar audiențele acordate credincioșilor în biroul președintelui au fost într-un număr aproximativ egal cu cel din luna precedentă.
 
 
Ședințe administrative și mesaje
 
Cu ocazia redeschiderii parțiale a școlilor, am înregistrat pentru elevi un mesaj de îndemn la învățătură și spiritualitate.
 
Pe 12 februarie, am simțit nevoia de a vorbi despre adaptarea Bisericii la mediul pandemic. Rugăciunea mea către Dumnezeu este ca pandemia și crizele ei să nu împiedice planurile Domnului. Ca structură organizațională, încă avem nevoie să ne adaptăm și vă invit și prin intermediul acestui raport să cerem înțelepciune de la Dumnezeu.
 
Comitetul Uniunii de Conferințe a fost convocat în datele de 3, 10 și 24 februarie, precum și în 3 martie 2021. Fiecare ședință de comitet reprezintă un moment în procesul adoptării hotărârilor: prevederea unui timp de pregătire a agendei, alături de secretarul și trezorierul Uniunii, clarificarea punctelor de vedere și dezvoltarea acestora alături de membrii comitetului, asumarea deciziilor optime și, după caz, comunicarea sau explicarea acestora.
 
În a doua jumătate a lunii am participat la sesiunea Comitetului Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Conferința Moldova, desfășurată la Bacău, în duminica din 21 februarie.
 
De mai multe ori am comunicat în scris cu pastorii colegi din administrația regională informații și proceduri regulamentare pentru organizarea adunărilor elective. Am solicitat demersuri oficiale către autoritățile în măsură să reglementeze întrunirile publice pe timpul stării de alertă în pandemie. Ca răspuns la solicitarea Departamentului de Comunicare, Secretariatul de Stat pentru Culte ne-a trimis o adresă în care se clarifică faptul că, pe perioada stării de alertă, activitatea cultelor religioase se exercită liber, cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite, fără limitarea numărului de participanți.
 
Am fost onorat să semnez prefața cărții Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România: istorie, spirit și patrimoniu, publicată la Editura Paideia, București, proiect finanțat de Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte.
 
Din dorința de a avea părtășie cu închinătorii din întreaga țară, în preajma momentelor de deschidere a Sabatului din 27 februarie, am scris familiei Bisericii informații recente și decizii ale comitetului local al Uniunii.
 
 
Apelurile lunii
 
Departamentele Bisericii au fost invitate să scrie și să propună proiecte pentru Anul lucrării personale (2021–2022), până la data de 15 martie 2021. 
 
Pentru desfășurarea adunărilor elective statutare programate în următoarele săptămâni, am îndemnat comunitățile adventiste să Îi cerem lui Dumnezeu un spirit creștinesc autentic, discernământ, cunoașterea voinței Sale și împlinirea ei la nivel personal și instituțional. 
 
Salutări și îndemnuri
 
Voia lui Dumnezeu să fie împlinită în viața Bisericii, și la nivel individual să urmăm sfaturile apostolului Pavel:
 
„Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 4:4-7).
 
 
„Toate Bisericile lui Hristos vă trimit sănătate” (Romani 16:16).
 
 
 
Pastor Aurel Neațu,
București,
5 martie 2021

Buletin de activitate – ianuarie 2021

În albia timpului, lunile anului rămân ca pietrele îngropate sub ape. Pentru noi, oamenii, cele mai multe fapte ajung să fie acoperite de uitare, dar pentru Dumnezeu, ele rămân întotdeauna ca o carte deschisă.

Selecția celor întâmplate mai jos s-a făcut în lumina principiului că „nimeni nu și-a pierdut vederea pentru că a privit partea bună a lucrurilor”. Însă optimismul atât de necesar oricărui ispravnic în lucrarea lui Dumnezeu este util în măsura în care e însoțit de curaj și credință, știind bine că Dumnezeu nu îi folosește pe cei care sunt mulțumiți de sine. El ne cere să facem o lucrare „care nu va trebui să fie desfăcută din cauza unor cusături greșite”.

Începutul anului

Primele zile ale anului le-am petrecut în consultare cu colegii administratori, pastorii Georgel Pîrlitu și Emil Jigău, secretarul, respectiv trezorierul Bisericii. Aceeași abordare am avut-o cu trei pastori care conduc instituții publice ale Bisericii, în calitate de directori. Consfătuiri de acest tip sunt necesare cu regularitate, atât pentru asigurarea fluxului de decizii și management, cât și pentru parcurgerea eficientă a agendei de comitet. În aceeași categorie așez și convorbirea cu reprezentanții Departamentului Juridic și ai Casei de Pensii a Bisericii.

Săptămâna următoare a fost marcată de conexiuni virtuale. Mai întâi a fost întâlnirea de închinare a angajaților din Editura Viață și Sănătate, apoi ora lunară de rugăciune cu membrii Comitetului Executiv al Conferinței Generale, două ședințe ale Comitetului Executiv al Conferinței Generale, cursurile de drept bisericesc la Universitatea Adventus și părtășia spirituală cu un grup de adventiști români din Italia, Austria și Franța, la o întâlnire dedicată rugăciunii.

Deși Biserica din România este obișnuită cu un program de rugăciune la sfârșitul anului, conducătorii Bisericii la nivel mondial ne-au propus zece zile de rugăciune la începutul anului. Liderii Bisericii sunt preocupați de avansarea misiunii în zone albe și promovează un spirit de părtășie în rugăciune cu reprezentanții Bisericii din toate regiunile lumii. Regulat primesc mesaje cu subiecte de rugăciune care vizează nevoile câmpului mondial. O parte din acestea le împărtășesc cu prietenii din mediul on-line. Proclamarea mesajului Celor Trei Îngeri, revărsarea Duhului Sfânt, pregătirea pentru întoarcerea Domnului Isus, pacienții bolnavi de COVID, adventiștii sinistrați din zone calamitate sunt tot atâtea propuneri săptămânale pentru rugăciune.

La jumătatea lunii, am întâlnit candidații pentru hirotonire ca pastori și le-am adresat un cuvânt biblic cu ocazia examenului susținut la sediul central al Bisericii.

Următoarea serie de participări a fost în formatul de videoconferință: cu președinții Uniunilor de Conferințe din Diviziunea Inter-Europa a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, cu membrii Consiliului de Administrație al Universității Adventus și cu prezbiterii Bisericii din țară. Întâlnirea prezbiterilor a avut loc la sfârșitul Sabatului din 23 ianuarie și a fost prima sesiune de instruire a fraților prezbiteri desfășurată pe Zoom. Aproape 450 de persoane au fost prezente din toate părțile țării.

O vizită de lucru cu administratori din comitetul local al Uniunii am avut la Stupini, Brașov, unde am analizat posibilitățile de extindere și/sau renovare a centrului. Obiectivul a fost evaluat la fața locului, pentru a crește capacitatea de cazare și pentru a îmbunătăți facilitățile de recepție în campus. Amplasarea complexului aproape de centrul țării îl face potrivit pentru întâlniri naționale de tineret, misiune și instruire.

Priorități de misiune

În domeniul evanghelizării, am început anul prin luarea deciziilor de a derula două campanii naționale de conferințe biblice în lunile aprilie și mai. Pasul este curajos, semnificativ și consumă resurse considerabile.

În mod expres, am solicitat proiectarea unei serii de prezentări biblice consecutive. Prin urmare, colegii din comitetul local au propus și votat ca pastorul Daniel Olariu, profesor la Universitatea Adventus, să fie prezentatorul principal al evenimentului din perioada 2-11 aprilie, de la ora 21:00. La masa discuțiilor de organizare au participat reprezentanți din Speranța TV, care, în parteneriat cu Uniunea de Conferințe, vor asigura producția și difuzarea.

Alte emisiuni găzduite la Speranța TV sunt cele create la Departamentul Tineret. În primele zile din luna ianuarie, pastorul Gelu Poenariu a format o echipă de șase tineri, cu care a plănuit producția unor materiale video cu pronunțat caracter misionar. Coordonatorii se așteaptă la un impact semnificativ în social media. Startul se va da în 30 aprilie pe platforme on-line și la Speranța TV. În cele șapte emisiuni, difuzate în fiecare vineri seara, va fi integrat un film de animație creat cu multă măiestrie de Hope Discovery România. Filmul va fi lansat în premieră în aceeași perioadă, având ca temă generală marea luptă dintre Hristos și Satana. Formatul prezentărilor este original și poartă marca tinereții trăite sub călăuzirea lui Dumnezeu. 
 
În zilele de 19, 20 și 25 ianuarie am luat parte la trei ședințe având pe agendă misiunea integrată a Bisericii. Acestea s-au desfășurat cu membri ai comitetului local al Uniunii, reprezentanți de la Hope Discovery România, Centrul Media Adventist și Asociația Sola Scriptura. De asemenea, membrii Consiliului Consultativ de Misiune s-au întrunit pentru prima dată în 2021 și au lucrat propuneri de format al conferințelor biblice plănuite în primăvară. Am fost alături de ei în ședința de lucru.

Oportunități și metode au fost studiate și în convorbirea avută cu secretarul, trezorierul și trei directori ai Uniunii pentru implementarea viziunii de lucru în 50 de centre de influență ale Bisericii.

În ianuarie a fost remarcabilă și organizarea a două focus grupuri dedicate acelorași priorități de misiune. La ambele întâlniri au participat adolescenți, tineri și adulți tineri cu opinii avizate pentru strategia de comunicare pe platformele de socializare.

De asemenea, directorul Departamentului Școala de Sabat și Lucrare Personală, pastorul Florian Ristea, a deschis lista propunerilor pentru elaborarea strategiei misionare în anul 2020-2021.

Activități curente

Cinci ședințe ordinare ale comitetului local s-au desfășurat până azi, câte una în fiecare săptămână.

Două unități administrativ-regionale ale Bisericii ne-au solicitat sfatul și colaborarea în administrarea unor situații juridice. Pentru analiza opțiunilor manageriale și comunicarea cu delegații acestora am rezervat o jumătate de săptămână, perioadă care cuprinde însumarea ședințelor de lucru.

Sortând informațiile agendei, observ o regularitate a audiențelor pentru persoanele care nu îndeplinesc funcții clericale, fie că e vorba de grupuri de inițiativă a laicilor sau de coordonatori ai departamentelor, fie angajați ai instituțiilor patronate de Biserică sau slujbași.

În zilele de Sabat, am vizitat două biserici adventiste din capitală și alte trei din județele apropiate. Astfel, am întâlnit frații din comunitățile Învingători (București – prezenți la închinare în două serii) și Belu (București – comunitatea gaborilor adventiști). Celelalte localități au fost Slobozia (Ialomița), Rădoiești (Teleorman) și Călugăreni (Giurgiu).

Declarații publice

Cu ocazia mesajului din 15 ianuarie, am reamintit credincioșilor că există un ghid oficial cu privire la imunizare. În comunicare, am subliniat că decizia cu privire la vaccinare este individuală și trebuie luată după consultarea cu medicul de familie și cercetarea personală a subiectului. În acest fel vom respecta învățăturile Bibliei și ale Spiritului Profetic cu privire la sănătate și, în aceeași măsură, arătăm că acceptăm călăuzirea lui Dumnezeu în viețile noastre. 

Am precizat că hotărârea de a fi vaccinat sau de a nu fi vaccinat este strict personală și voluntară în ceea ce privește personalul clerical, angajații, voluntarii și membrii Bisericii. Dintotdeauna Biserica Adventistă a promovat libertatea de conștiință. Noi nu înlocuim conștiința membrilor Bisericii și acceptăm alegerile lor individuale.
Cu privire la amânarea celei de-a 61-a Sesiuni a Conferinței Generale (decizie votată în data de 12 ianuarie 2021), am comunicat Bisericii că sesiunea a fost amânată pentru a doua oară, până în luna iunie a anului 2022, din cauza pandemiei de COVID-19 și a impactului de durată creat de răspândirea continuă a coronavirusului. 
 
Pe 29 ianuarie, m-am adresat din nou familiei Bisericii Adventiste cu referire la numărul membrilor adventiști decedați din cauza COVID-19, scăderea participării la serviciile de cult, fondurile pentru misiunea globală, conferințele biblice ale pastorului Daniel Olariu, cartea misionară Vie Împărăția Ta! și ultimele producții digitale.

Cu ocazia redeschiderii școlilor în pandemie, am adresat elevilor un scurt mesaj motivațional și, de asemenea, i-am încurajat pe participanții la Maratonul Bibliei, printr-un videoclip similar.
 
O jertfă de mulțumire

Dumnezeu Și-a înnoit binecuvântările la începutul călătoriei spirituale în 2021. Este privilegiul meu să recunosc harul Său și să Îi mulțumesc pentru că poartă de grijă Bisericii Sale și are în vedere Numele Său cel mare.

„Domnul a făcut lucrul acesta și este o minunăție înaintea ochilor noștri.
Doamne, ajută! Doamne, dă izbândă!
Binecuvântat să fie cel ce vine în Numele Domnului!
Vă binecuvântăm din Casa Domnului.”
(Psalmii 118:23,25,26)
 
Pastor Aurel Neațu,
București,
5 februarie 2021

 
 
 

Buletin de activitate – decembrie 2020


Citește despre activitățile pastorale, educaționale și administrative din decembrie și consultă infograficul despre anul pandemiei.

Reflecția apostolului Pavel din 1 Corinteni 3:13 că „lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscută” este încurajatoare pentru orice pastor în clipele sfârșitului de lună, atunci când scrie raportul de activitate lunară.

În egală măsură, împărtășesc sentimentul colegilor mei astăzi când înaintez publicului frânturi din activitatea aferentă ultimei luni din anul 2020. Primele zile din decembrie au făcut parte din Săptămâna de Rugăciune a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, iar programul personal de vizitare a bisericilor se regăsește în buletinul anterior.


În contact cu slujbași, pastori și consilii școlare
 
Pe 6 decembrie, împreună cu directorul Departamentului Tineret, pastorul Gelu Poenariu, și directorul Departamentului Misiune, pastorul Daniel Brînzan, am luat parte la întâlnirea regională a slujbașilor din regiunea Moldova, probabil prima întâlnire a slujbașilor adventiști din România care s-a desfășurat on-line.

Am fost plăcut impresionat să văd în ecranul de conectare că frați și surori din comitete locale erau prezenți la biserică, uneori din tot districtul, și participau virtual la întâlnirea care a durat peste cinci ore. Au urmărit cu atenție monitoarele și ecranele pentru proiecție video în biserici. La începutul întâlnirii am prezentat un cuvânt devoțional și la final am răspuns întrebărilor despre strategia Uniunii de Conferințe și viața Bisericii.

Pe parcursul lunii, am avut trei ședințe ale comitetului local: în zilele de 9, 16 și 22 decembrie. Pe 22 decembrie s-a desfășurat de asemenea ședința Comitetului Executiv al Uniunii, ultima din seria celor douăsprezece ședințe extraordinare ale Comitetului Executiv.

Pentru administrația bisericească, cifra în sine este un record cauzat de pandemie, din dorința comună de a cunoaște starea Bisericii. Convocând regulat președinții unităților teritoriale și directorii de instituții, am creat mediul de lucru pentru a lua împreună deciziile optime. 

Alte întruniri oficiale de lucru au fost Consiliul de administrație al Universității Adventus, în data de 9 decembrie și, în aceeași zi, întrevederea dintre administratorii Conferinței Muntenia și cei ai Uniunii de Conferințe. Pe 15 decembrie am participat la consiliul de conducere al școlilor postliceale adventiste din Cernica și Brăila. Cu excepția întâlnirii dintre administratorii Uniunii și cei ai Conferinței Muntenia, participarea la celelalte ședințe oficiale a fost prin intermediul platformelor de conectare virtuală.

Pe data de 23 decembrie, am întâlnit on-line pastorii din Conferința Transilvania de Sud, convocați la întâlnirea pastorală curentă. Le-am prezentat un cuvânt biblic și am răspuns întrebărilor primite despre strategia și activitățile Uniunii.

Azi, 5 ianuarie, am încheiat o ședință administrativă derulată pe parcursul mai multor ore cu secretarul și trezorierul instituției, privind gestionarea agendei comitetului local și stadiul problemelor curente.

Vizite oficiale
 
În ce privește vizitele oficiale, redau mai întâi prezența la Școala Adventistă Postliceală din Brăila (17 decembrie) și inaugurarea celor două obiective realizate de echipa ADRA România pentru îmbunătățirea condițiilor de viață în județul Vrancea, ocazie la care am luat parte în 21 decembrie alături de directorul executiv ADRA România, pastorul Robert Georgescu, și împreună cu reprezentanți ai autorităților locale, voluntari, sponsori și parteneri.

Am fost impresionat să văd o parte a României mai puțin mediatizată, în care apa potabilă și condițiile decente de trai reprezintă un lux inaccesibil. Condițiile rurale precare fac din inaugurarea noului grup sanitar construit de ADRA România în cadrul școlii și grădiniței din satul Dealul Lung, comuna Gura Caliței, un eveniment unic în ce privește confortul. Imobilul este utilat și dat în funcțiune conform normelor europene pentru cei 25 de școlari și preșcolari.

De asemenea, inaugurarea noului sistem de alimentare cu apă potabilă curentă în Poiana Cristei, Vrancea, pentru dispensarul comunal, școală, primărie, poliție și căminul cultural mă convinge încă o dată că lucrarea ADRA România este eficientă. Sistemul modern a fost forat la 85 de metri adâncime și are un debit de 3 000 litri/oră, conform declarațiilor edilului comunei. Beneficiarii sunt cei 2 650 de locuitori ai satelor din comuna Poiana Cristei.
 
Activitate pastorală și educațională
 
Din activitatea pastorală amintesc ceremonia funerară la care am luat parte în județul Caraș-Severin și vizitele în Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din Brătianu (București, 19 decembrie), Bran (județul Brașov, 26 decembrie) și Alexandria nr. 1 (județul Teleorman, 2 ianuarie), fără a menționa comunitățile vizitate în cadrul Săptămânii de Rugăciune în primele zile ale lunii decembrie.

Am primit în audiență un misionar voluntar din Muntenia, iar convorbirea a adus beneficii pentru amândoi.

Din activitatea de învățare, menționez cursurile de drept bisericesc la Universitatea Adventus, în cadrul Facultății de Teologie Pastorală, pe care le-am predat în zilele de 3, 17 și 18 decembrie.
 
 
Mesaje publice și personale

Pe 10 decembrie, în calitate de președinte al ADRA România, am rostit o alocuțiune în cadrul webinarului organizat de asociație pentru informarea și conștientizarea asupra fenomenului violenței în familie. De asemenea, am scris un articol pentru revista Curierul adventist, pe care l-am dezvoltat în predica adresată Bisericii în prima zi a anului nou.

La solicitarea pastorului Gelu Poenariu, directorul Departamentului Tineret, am scris prefața cărții Devoțional 2021 și, de asemenea, primul articol, aferent zilei de 01 ianuarie 2021, intitulat „Urmează-L pe tânărul Isus”, în care îi încurajez pe credincioșii Bisericii ca, atunci când numără anii, să nu uite că, uneori, mai puțin înseamnă mai mult.

Am comunicat cu publicul adventist prin intermediul a două mesaje video, postate în 4, respectiv 18 decembrie. Pentru ultimul videoclip, am cerut informații din partea președinților din Biserică pentru a comunica atât numărul persoanelor decedate de COVID-19, cât și modul în care pandemia ne-a afectat din punct de vedere instituțional.

La solicitarea pastorului Lorand Balla, Directorul Departamentului Grupuri Etnice, am transmis un cuvânt de îndemn spiritual fraților gabori și fraților maghiari.

Ca și la finalul anului 2019, alături de pastorii Georgel Pîrlitu și Emil Jigău, colegii administratori cu care împart sarcinile de conducere a Bisericii, ne-am adresat credincioșilor cu prilejul serviciului divin desfășurat în bisericile locale în seara de joi, 31 decembrie 2020. Mesajul video a fost difuzat pe postul Speranța TV.

Pentru colegii pastori și alți împreună-lucrători cu Dumnezeu, am expediat la final de an mesaje personale de îndemn și încurajare, prin sms și e-mail.
 
Sumar de an
 
Anul 2020 nu are termen de comparație în ce privește viața de slujire. La capătul unui an neobișnuit, am contorizat din secretariat un total de 62 de ședințe de comitet, în care s-au adoptat 434 de hotărâri. În ultimul trimestru, am adus la cunoștința publicului prin mesaje video aproximativ 40 de hotărâri de comitet luate la nivel local, regional sau mondial.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat posibilitatea să vizitez în acest an 42 de biserici cu uși deschise și inimi primitoare. Dumnezeu mi-a dat bucuria să văd și alte locuri, în care credincioși și pastori arată că se poate, că harul lui Dumnezeu nu cunoaște limite.

Vestea bună este că, până acum, pandemia nu a influențat statistic resursa umană și nici resursa financiară. Numărul membrilor decedați din ianuarie până în luna septembrie inclusiv este mai mic cu circa 20% în anul 2020 față de anul 2019.

Dar valul al doilea de pandemie ne-a afectat în ultimele trei luni ale anului 2020 și statistica adventiștilor decedați din cauza COVID-19 în tot cursul anului la nivelul Uniunii Române este de aproape 200 de morți, membri și aparținători. În infograficul de mai jos puteți citi numerele corespunzătoare fiecărei regiuni.

Totalul de 197 de persoane decedate se referă la toate decesele survenite prin COVID-19 și care au fost raportate de pastori până la data de 17 decembrie 2020.
 
Estimativ, dacă cifrele sunt raportate corect, la nivelul populației adventiste din țară, rata de mortalitate a fost de aproximativ 2 la mia de locuitori pe toată durata pandemiei. În interpretarea cifrei, trebuie să precizăm că media de vârstă în Biserică este mai mare decât media de vârstă a populației generale.
 
Îi cerem lui Dumnezeu protecție și tot Lui Îi încredințăm fiecare familie în care noul coronavirus a făcut victime. Îndemn cititorii blogului să înalțe o rugăciune de sprijin pentru cei care conduc Biserica și, de asemenea, pentru ocrotire divină.
 
În ce ne privește, Îl rugăm pe Dumnezeu să împlinească textul din Iov 10:12 în dreptul fiecăruia dintre dumneavoastră: „Mi-ai dat bunăvoinţa Ta şi viaţa, m-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile şi paza Ta.”

Câteva fotografii din activitățile lunii decembrie veți găsi și în secțiunea blogului Din agenda președintelui. Mulțumesc celor care adaugă valoare paginilor oficiale de Facebook și Instagram prin activitatea de comentare, apreciere și distribuire.

Pastor Aurel Neațu,
București,

5 ianuarie 2020

Buletin de activitate – noiembrie 2020


Am rezumat evenimente și repere din luna noiembrie, interpretate într-o notă personală.

„Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi” (Deuteronomul 13:4).

În activitatea de președinte există deopotrivă sarcini curente – care trebuie îndeplinite la timpul lor și de cele mai multe ori în echipă –  și, în aceeași măsură, există urgențe, situații care necesită atenție sporită și consiliere imediată. În buletinele informative, la fel ca și în Agenda mea publică, veți descoperi cu precădere activități din prima categorie.  

Activități curente

Pe 3 noiembrie, am călătorit în județul Suceava, pentru a lua parte la cantonamentul pastoral organizat la Centrul de Tineret și Misiune din Coșna, Suceava. Acolo am întâlnit toți pastorii din regiunea Moldovei și am răspuns întrebărilor lor la finalul întâlnirii. A fost nevoie să mă întorc imediat în București, întrucât a doua zi am avut trei ședințe de lucru la sediul central, între care una cu membrii comitetului local al Uniunii.

În ziua următoare, am dat un interviu la Speranța TV despre programul „Vie Împărăția Ta!”, iar în Sabat am vizitat Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Comișani, Dâmbovița, și am fost prezent la o ceremonie de înmormântare în localitatea Speriețeni.
 
Noua săptămână de lucru s-a deschis cu o ședință de comitet, programată în data de luni, 9 noiembrie. A doua zi, am lucrat pentru implementarea unor puncte votate, corespondând cu președinții Bisericii pentru agenda Comitetului Executiv al Uniunii și organizarea adunărilor generale la nivel teritorial. Seara, am vizitat studioul de filmare a conferințelor biblice naționale „Vie Împărăția Ta!” și m-am alăturat echipelor tehnice și de transmisie începând cu ora lor obișnuită de rugăciune, înainte de începerea live-ului.
 
În săptămâna respectivă am avut încă două ședințe de comitet, în zilele de miercuri, respectiv joi. Suplimentar, împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii, am analizat aspecte din statutul de organizare al Bisericii, în consultare cu Departamentul Juridic. De asemenea, am redactat raportul pentru ședința de toamnă a Comitetului Executiv al Uniunii.
 
Menționez participarea la conferința organizată de Secretariatul de Stat pentru Culte și Secretariatul General al Guvernului, în vederea măsurilor de siguranță în pandemie, împreună cu pastorul Dragoș Mușat, directorul Departamentului de Comunicare al Bisericii, și reprezentanți ai cultelor din România.
 
Cultele au adresat Guvernului mai multe cereri, între care menționez solicitarea de a fi consultate înainte de aplicarea măsurilor care le privesc, atât la nivel național, cât și la nivel local și solicitarea de a nu se mai face confuzia între ceremoniile Bisericii Ortodoxe și ale celorlalte biserici, în special protestante și neoprotestante.
 
De asemenea, în mod oficial s-a adresat cererea repetată de a nu mai ajunge în situația ca lăcașele de cult să fie închise, așa cum s-a întâmplat în primăvară. Prin urmare, avem speranța că în perioada sezonului rece vom putea să ne închinăm lui Dumnezeu conform programului nostru public, așa cum a fost el actualizat în starea de alertă.
 
Întâlnirea s-a desfășurat pe 11 noiembrie, iar ulterior, în aceeași zi, am luat parte la ședința Consiliului de Administrație al Universității Adventus. După obiceiul predecesorilor mei, președintele predă cursuri și astfel, în perioada aferentă buletinului curent, în două ocazii am predat on-line drept bisericesc studenților la Facultatea de Teologie Pastorală din anul al IV-lea.
 
Din activitatea publică, menționez și participarea la Convenția Asociației pentru Suport și Inițiativă din România, desfășurată la Speranța TV în seara de sâmbătă, 28 noiembrie. Contribuția mea a constat în precizări despre raporturile de lucru ASI România – Biserică, precum și despre Spitalul Adventist de la Târgu Mureș.
 
Pe  1 decembrie, la invitația domnului Klaus Werner Iohannis, Președintele României, am participat la ceremonia de Ziua Națională a României de la Arcul de Triumf din București. Am ales să răspund afirmativ invitației netransmisibile, pentru a reprezenta Biserica Adventistă și a onora autoritatea guvernamentală, după îndemnurile Scripturii.

Comunicare și vizitare
 
M-am adresat Bisericii în cadrul mesajului din ziua de vineri, în format scris pentru 13 și 20 noiembrie și în format video pentru 27 noiembrie și 4 decembrie. De asemenea, am transmis un mesaj spiritual la încheierea conferințelor „Vie Împărăția Ta!” și a Săptămânii de Rugăciune.

Astfel, până în luna noiembrie, pot număra aproape treizeci de mesaje cu caracter public pe care le-am adresat prietenilor și credincioșilor adventiști. Sunt deschis sugestiilor dumneavoastră cu privire la conținutul comunicării de la nivelul biroului președintelui.
Vă informez că, din cauza limitărilor de timp și personal, nu consult chatul de Facebook Messenger decât extrem de rar. În schimb, citesc cu mare atenție mesajele dumneavoastră dacă îmi scrieți la adresa presedinte@adventist.ro.

În Sabate, am petrecut un timp de închinare foarte plăcut și inspirator în bisericile Comișani (Dâmbovița), Drăgănești-Vlașca, Roșiorii de Vede și Țigănești nr. 3 (Teleorman), iar via Zoom, cu biserica din Grenelle (Franța).

În cadrul programului Săptămânii de Rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, am vizitat comunitățile de credincioși din Pitulicea (Buzău), Roșiorii de Vede (Teleorman), Ploiești Sion și Cartier Vest (Prahova), Crângu (Teleorman), Căldărușanca (Buzău), Pietroșani (Prahova), Glodeanu-Sărat (Buzău), iar în ultimul Sabat, biserica Belu din București. 

Motive de mulțumire

O bucurie pe care o împărtășesc celor care au lecturat buletinul până aici este ceea ce eu interpretez a fi semne de vitalitate spirituală și interes pentru dezvoltare personală: vânzările mari înregistrate la Editura Viață și Sănătate cu ocazia Zilei Porților Deschise din luna noiembrie 2020, în condiții de pandemie și consum general redus al cărții. Faptul îmi confirmă potențialul cultural și misionar al Bisericii.
 
O altă confirmare o reprezintă raportul Departamentului Trezorerie, ce a înregistrat o creștere a zecimii cu 3% în anul 2020, prin comparație cu anul trecut, 2019. Pentru această creștere actualizată, Îi suntem pe deplin recunoscători lui Dumnezeu și cred că reprezintă un indicator al nivelului general de credincioșie în vremuri când bisericile nu au fost deschise săptămânal.
 
De asemenea, am remarcat cu plăcere capacitatea instituțiilor de a colabora în proiecte interdepartamentale, de exemplu, în perioada 7-21 noiembrie, la organizarea și desfășurarea campaniei naționale „Vie Împărăția Ta!”

Menționez Departamentele Școala de Sabat și Lucrarea Personală, Comunicare, Internet, Asociația Pastorală, Tineret, Grupuri Etnice, ADRA România, Asociația Sola Scriptura, revista Semnele Timpului, Editura Viață și Sănătate, Universitatea Adventus, Hope Discovery România, Radio Vocea Speranței și Speranța TV.

Am observat și preocuparea constantă de a crește calitatea produselor. Mulțumesc fiecărui pastor și laic care a slujit cu eforturi în această perioadă. În cele două săptămâni, pe site-ul oficial, adventist.ro, au fost 3 295 536 de accesări, 89 144 de vizitatori unici și 9 326 de materiale descărcate (pdf-uri, audiobook-uri, clipuri ambientale, rețete vegetariene, album muzical).

Programul a fost transmis live simultan de 410 pagini oficiale de Facebook și 32 de conturi YouTube, inclusiv Speranța TV și Hope Discovery România.

Nevoia de schimbări responsabile

Spre încheiere, preiau o hotărâre semnificativă luată în ședința Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe în data de 23 noiembrie. S-a validat implementarea unei noi strategii operaționale la Centrul Media Adventist. Obiectivele editoriale au fost redefinite, ca rezultat al mai multor ședințe cu administratorii Centrului Media Adventist.

Strategia actuală reprezintă o aliniere la standardele internaționale pentru instituțiile media patronate de Biserică. În principal, strategia urmărește calitatea, conținutul biblic, ponderea emisiunilor din prime-time, un master plan pe termen lung și promovarea în mediul on-line. S-au definit și noi criterii de evaluare anuală.

Comitetul Executiv a votat numele doamnei Cristina Ișvan în calitate de director de programe la Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Rugați-vă împreună cu noi ca Dumnezeu să îi dea înțelepciune, putere de lucru și succes în noua activitate!

Certitudini

Privind în urmă, știu că folosind capacitățile umane, nu putem face îndeajuns de bine lucrarea încredințată de Cer și de aceea, încurajarea profetului este bine-venită:

„Așa slabă și nedesăvârșită cum ar putea să pară, Biserica este totuși singurul obiect asupra căruia Hristos Își îndreaptă în chip deosebit atenția Sa. Ea este locul dezvăluirii harului Său în care El Își găsește plăcerea să-Și descopere puterea Sa pentru transformarea inimilor.” Dezvoltarea acestei perspective și un îndemn plin de putere le-am găsit în următorul paragraf:

„Dumnezeu, care a făcut să se nască această mișcare, care a condus-o până astăzi prin furtuni și împrejurări grele, o va conduce în mod victorios și în mijlocul încercărilor, al strâmtorărilor și al luptei teribile care se anunță. Dincolo de stâncile care acoperă drumul, dincolo de furtuna care va izbucni în curând pentru curățirea Bisericii, se zărește portul. Curaj, fraților, să ne adunăm puterile pentru ultima etapă!” 

În ce mă privește, „fac totul pentru Evanghelie, ca să am şi eu parte de ea” (1 Corinteni 9:23).

Pastor Aurel Neațu,
București,

5 decembrie 2020

Buletin de activitate – octombrie 2020

Am scris un sumar al evenimentelor principale din octombrie, într-o analiză a calendarului specific toamnei.

În Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, luna octombrie are specificul unui restart instituțional. Dacă în luna septembrie n-au putut fi demarate programele noului an religios, cu siguranță că în cursul lunii octombrie sunt planificate dialoguri între pastori și fiecare administrație a Conferințelor, cu participarea reprezentanților de la Uniune. Cadrul general permite armonizarea viziunii și în mod obligatoriu sesiuni de întrebări și răspunsuri. De asemenea, comunicarea rapoartelor și a strategiilor se face și la nivelul Diviziunii și al Conferinței Generale, în așa-numitele „comitete de toamnă”, când, în comitete executive, comunicarea organizațională curge în două direcții, de la sediul mondial al Bisericii spre structurile continentale și naționale, și de la conducerile naționale către Diviziuni și birourile Conferinței Generale. Voi exemplifica în continuare această cutumă adventistă.

Comitetele toamnei 2020

În perioada 6–14 octombrie, m-am conectat în fiecare zi la Consiliul Anual al Conferinței Generale, întrunit pentru prima dată în istoria Bisericii pe o platformă virtuală.

În zilele de 6, 8 și 14 octombrie, am întâlnit pastorii din Conferințele Muntenia, Transilvania-Nord și Oltenia la cantonamentele pastorale. Aceste sesiuni de formare pastorală și consultare sunt ocazii anuale de reunire a personalului clerical din mai multe județe. Agenda discuțiilor este dominată de consacrare, strategii misionare și administrative. Unele întruniri s-au desfășurat față în față, altele pe platforma Zoom, cu aceeași observație că, pentru prima dată în istoria Bisericii românești, s-au organizat cantonamente pastorale pe Zoom. În cele trei ocazii, am fost prezent cu pastorul Gelu Poenariu, directorul Departamentului de Tineret, și profesorul Sebastian Felea, directorul Departamentului de Muzică la nivelul Uniunii.
În perioada 27–29 octombrie, președinții, secretarii și trezorierii Bisericii din România s-au întâlnit în mediul virtual cu omologii lor din unsprezece țări și au avut un training de leadership organizat de Conferința Generală și Diviziunea Europeană pentru administratorii Bisericii de la nivelul Uniunilor și al Conferințelor din Europa.
 
În ultimele zile de octombrie, am avut ca punct principal în agenda mea zilnică ședința Comitetului Executiv al Diviziunii Intereuropene, desfășurat de asemenea on-line, în perioada 29 octombrie – 3 noiembrie. În orarul zilelor întregi, cu excepția Sabatului, sunt fixate întâlniri de la 9:30 până la 19:00.
 
Întrevederi și ședințe locale
 
Pe lângă întâlniri de lucru cu lideri adventiști din Europa și SUA, în programul săptămânal m-am consultat cu directori și reprezentanți ai instituțiilor din România. Astfel, în 15 octombrie, m-am sfătuit cu mai mulți coordonatori de departamente și instituții. Pe 20 octombrie, împreună cu frații George Pîrlitu și Emil Jigău, secretarul, respectiv trezorierul Uniunii, am întâlnit prin videoconferință rectorul și capelanul Universității Adventus din Cernica. Peste două zile, am comunicat pe o chestiune punctuală cu cei șase colegi președinți.
În seara anterioară, am întâlnit pentru prima dată echipa voluntarilor de misionari digitali. Zeci de administratori ai conturilor oficiale de social media au început instruiri săptămânale pentru a transmite on-line mesajul Evangheliei. Acestora le-am adresat un cuvânt devoțional.
 
Fiecare zi de miercuri a fost zi de comitet local. Am avut ședințe în zilele de 7, 14, 21, 27 și 28. De obicei, înainte de convocarea ședinței, câteva ore sunt rezervate pentru analiza subiectelor în dezbatere. Aprofundarea celor 20-30 de puncte de pe agenda fiecărui comitet local se face prin consultare cu secretarul și trezorierul Uniunii, adunând informații de la persoana/instituția care solicită o decizie/recomandare, și printr-o evaluare a celor mai bune alternative, de cele mai multe ori din perspective diferite. După o prezentare completă a subiectului, în ședință este alocat un timp pentru susținerea punctelor de vedere și când sunt pregătiți să voteze, cei opt colegi iau o hotărâre prin vot deschis sau secret. Fac publice aceste detalii pentru ca cititorii interesați să înțeleagă complexitatea procesului prin care se iau hotărâri, libertatea de exprimare și vot, precum și faptul că cele mai bune soluții se găsesc în timpul ședinței. O ședință ordinară durează aproximativ patru până la șase ore.
 
Cu ajutorul lui Dumnezeu, vă voi transmite săptămânal decizii cu impact semnificativ pentru viața Bisericii, așa cum am făcut în zilele de vineri, pe 9, 23 și 30 octombrie, printr-un mesaj video, sau în data de 16 octombrie, printr-un mesaj scris. În rezumat, reiau aici unele informări adresate credincioșilor, slujbașilor Bisericii și colegilor pastori, precum și urmăritorilor de pe Facebook, Instagram și YouTube:
 
–          Consiliul Anual al Conferinței Generale din 7 octombrie, la propunerea Consiliului Președinților, al Secretarilor și al Trezorierilor, a votat ca, în viitor, membrii care nu pot participa personal la locul întâlnirii să poată vota prin intermediul conferințelor electronice sau prin mijloace de comunicare asemănătoare.
–          În anul 2019, Biserica a înregistrat cea mai mare pierdere de membri la nivel mondial, adică aproximativ un milion de credincioși. Contextul pierderilor este mai larg: în ultimii 55 de ani, peste șaisprezece milioane de adventiști au ales să părăsească credința. Altfel spus, în ultima jumătate de secol, rata netă de pierdere a membrilor este de 40%. Însă, dacă privim imaginea în ansamblu, Biserica a crescut. În ultimii nouă ani, din 2011 până în 2019, au intrat anual în biserică cel puțin un milion de noi credincioși prin botez și mărturisire de credință, în unii ani chiar mai mulți, aproape un milion și jumătate de noi membri.
–          În prezent, Biserica numără 24 181 485 de membri înscriși în registrele bisericilor locale. Pe continente, aceștia sunt răspândiți în ordine descrescătoare astfel: circa 40% sunt în Africa, 30% în America Latină, 20% în Asia și mai puțin de 10% în America de Nord, Europa și Oceania.
–          Circa 0,3% din populația adventistă la nivel mondial se găsește în România.
–          La încheierea lucrărilor Consiliului Anual al Conferinței Generale, s-a votat o declarație, care va fi recomandată pentru vot în plenul Sesiunii Generale a Bisericii Mondiale (Indianapolis, 2021). Declarația publică este un vot de încredere dat scrierilor lui Ellen White, considerate inspirate de Duhul Sfânt, bazate pe Biblie și pe învățătura lui Hristos Isus. Declarația menționează că scrierile lui Ellen White nu înlocuiesc Sfânta Scriptură, ci o înalță ca fiind normativă.
–          Pentru alte informații despre lucrările Comitetului Conferinței Generale, am oferit colegilor pastori linkuri la care cei interesați pot viziona conferința live sau înregistrările.
–          S-a hotărât finanțarea a aproximativ 13 000 de Biblii, pe care le donăm celor șase unități administrativ-teritoriale, în funcție de numărul de membri. Am invitat administrația Conferințelor să se alăture ofertei Uniunii, pentru ca numărul total de exemplare care vor fi distribuite în casele românilor să fie dublu. Indiferent de modul în care propunerea noastră va fi adoptată, vă recomand ca aceste cărți să ajungă mai ales în casele în care nu există Cuvântul lui Dumnezeu.

Priorități ale lunii octombrie

La jumătatea toamnei, mulți adventiști își amintesc cu emoție evenimentele profetice din 22 octombrie 1844. În aceeași perioadă, am considerat necesar să readuc în atenția credincioșilor români numărarea a 150 de ani de la prima atestare istorică a credincioșilor adventiști pe teritoriul României. De asemenea, se împlinesc 100 de ani de la înființarea forului național al Bisericii, adică Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. Tot în 2020, editura Bisericii împlinește 100 de ani de activitate publicistică și tipografică. Declanșarea pandemiei în primăvară și starea actuală de alertă ne-au împiedicat să organizăm întâlniri cu un număr mare de participanți. Este inspirator să avem în schimb o serie de emisiuni, difuzate și on-line, pentru a cinsti memoria înaintașilor noștri și pentru a trăi momente de reflecție, pocăință și recunoștință, în care să ne reînnoim angajamentul nostru față de scopul pentru care Dumnezeu a chemat la existență mișcarea adventistă.
 
O altă prioritate instituțională a fost procesul de alegere a noului director de programe la Centrul Media Adventist. Au fost două etape de selecție. Mai întâi, s-a întocmit o listă lungă cu propuneri din partea Conferințelor, Uniunii și personalului de la Centrul Media Adventist. Am dorit ca procesul să fie transparent, bazat pe propuneri făcute din toate regiunile țării. Conform deciziei comitetului Uniunii, am stabilit ca funcția pastorală să nu fie criteriu de eligibilitate. Pe lista scurtă, în a doua etapă, au fost selectate trei nume: o doamnă, realizatoare de programe radio și TV, un alt realizator pastor și un manager de proiect editorial. După interviuri, cel mai devreme la finalul acestei săptămâni, votul membrilor din Comitetul Executiv al Uniunii va numi noul responsabil.
 
Suspendarea serviciilor divine

În starea de alertă, toate bisericile s-au deschis, dar nu toți credincioșii s-au întors. Am remarcat în ultimele săptămâni o creștere a numărului celor infectați, atât dintre persoanele cunoscute personal, cât și dintre cele necunoscute.
Pentru informarea Bisericii, am cerut o situație a numărului de biserici închise în octombrie din cauza pandemiei. Mă refer la bisericile locale care au decis la nivelul comitetului să suspende serviciile divine în cel puțin un Sabat din cauza infectărilor cu noul virus. Prin secretariat, s-a lansat un chestionar, la care au răspuns 230 de colegi pastori din toate Conferințele. Estimez că rezultatele se referă la două treimi din bisericile adventiste din toată țara.
În Sabatul din 24 octombrie 2020, în 61 de biserici și grupe nu s-au desfășurat servicii religioase, adică mai puțin de 5% din totalul de biserici și grupe au avut suspendat programul public de închinare. Doar nouă pastori au răspuns că în districtul păstorit de dumnealor au avut cel puțin două biserici în această situație.

Aici doresc să menționez că aproximativ jumătate dintre toți pastorii adventiști, adică 158, au răspuns că nu au avut niciun deces în rândul credincioșilor din bisericile păstorite, iar 26 au raportat un singur deces cauzat de COVID. Cifrele raportate însumează 72 de decese la nivel național, iar raportul este întocmit pentru două treimi din totalul de biserici.

Mi se aduce la cunoștință tot mai frecvent faptul că din ce în ce mai mulți credincioși adventiști s-au îmbolnăvit de COVID-19 și ne rugăm ca Dumnezeu să grăbească însănătoșirea tuturor. În acest scop, am monitorizat mesajele trimise colegilor pastori în buletinul din fiecare zi de vineri și m-am adresat comunității adventiste în format video și scris cu precizări pentru respectarea ultimelor norme în vigoare. La jumătatea lunii octombrie, am cerut obligativitatea purtării măștii în toate spațiile bisericii, atât la interior, cât și la exterior. Ulterior, măsura a fost impusă prin legislație în multe județe.

Campania națională „Vie Împărăția Ta!” 
 
Am păstrat pentru încheierea buletinului menționarea conferințelor naționale „Vie Împărăția Ta!” Am citit predicile care vor fi înregistrate și fac parte din echipa de colegi care dau sugestii pentru îmbunătățirea materialelor și a desfășurătorului de program. De asemenea, am cerut punctul de vedere al Comitetului Local al Uniunii și opinia directorului Centrului Media Adventist pentru difuzarea programului în direct pe Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Modificarea orei de difuzare ne aduce la premiera de a transmite mesajul profetic biblic pe toate căile de comunicare în masă pe care Biserica le patronează. ADRA România, revista Semnele timpului, Editura Viață și Sănătate, Universitatea Adventus și Conferințele Uniunii sunt parte din proiectul evanghelistic și contribuie cu resursă umană și digitală.
 
În luna octombrie, s-a reușit și lansarea platformei Adventist Group, cel mai mare spațiu virtual de comunicare cu responsabilii de misiune din țară, o dorință exprimată în comitetul Uniunii chiar cu câteva zile înainte de izbucnirea pandemiei. Platforma este accesibilă și de pe telefonul mobil, cu ajutorul aplicației pentru iOS și Android. Ea este creată și administrată de pastorii de la Departamentul Internet al Uniunii.
 
Programul președintelui
 
O parte din programul meu zilnic poate fi consultat aici, la fel ca și programul de Sabat. În Sabatele lunii octombrie, am vizitat pentru prima dată Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Radovanu, Călărași, la ceremonia Sfintei Cine, ocazie cu care mi s-a prezentat și „Casa Luminii” din localitate, un proiect social de caritate adventistă care mi-a plăcut foarte mult. De asemenea, am întâlnit credincioșii bisericilor din Peretu nr. 4, Teleorman, și Betel, Ploiești, din Biserica Speranța, Bacău, și Solca, Neamț. În ultima biserică am participat la ceremonia de inaugurare a lăcașului de cult.
 
Ancore de stabilitate și stâlpi de speranță
La încheierea acestui sumar de activități aferente lunii octombrie, îmi doresc ca, dincolo de lucrările noastre, ale colegilor pastori și ale credincioșilor, să se arate robilor Domnului  lucrarea Domnului şi slava Lui (Psalmii 90:16). Citându-l pe președintele Bisericii Adventiste Mondiale, pastorul Ted Wilson, mă rog ca pretutindeni adventiștii să fie „ancore de stabilitate și stâlpi de speranță”.  
 

Pastor Aurel Neațu,
București,

3 noiembrie 2020

Buletin de activitate – septembrie 2020

Citește un buletin informativ al lunii septembrie, ca o fereastră deschisă către activitățile mele zilnice și săptămânale.
Începutul lunii septembrie a fost marcat de reluarea activităților la sediu, alături de colegii din comitetul Uniunii. În primele două zile, am abordat prioritatea cea mai mare: strategia misionară a Bisericii.

Pentru aceasta, am avut două întâlniri on-line cu liderii Bisericii de la nivel european și o sesiune specială cu cei opt colegi din comitetul restrâns al Uniunii. Atmosfera plăcută de la Centrul de tineret din Sătic, Argeș, a fost prielnică rezultatului. Votul colegilor a declanșat procesul de redactare a unei broșuri anuale de strategie, un material publicat pentru prima dată de comitetul Uniunii. Sperăm ca un document asemănător să fie pus la dispoziția colegilor pastori și a bisericilor locale la debutul fiecărui an misionar din perioada 2021-2023.

Sfârșitul primei săptămâni de toamnă a adus în atenția publicului situația de familie a domnului Cristian Măgură, director de programe al Centrului Media Adventist. Evoluția mediatică a condus la demisia acestuia în ziua de vineri. Comitetul întrunit în aceeași zi a oferit un răspuns public prin intermediul unui comunicat.

Următoarele zile au stat sub semnul protestului anunțat în Voluntari, Ilfov, în fața sediului Uniunii de Conferințe pentru ziua de 10 septembrie. Activitățile curente au impus să fiu prezent în ziua de duminică, 6 septembrie, la Consiliul Director al Fundației Spitalului Adventist, în localitatea Târgu Mureș. Luni, m-am reîntors în București pentru managementul crizei, urmând ca marți să fiu din nou la Târgu Mureș pentru ședința Comitetului Executiv al Conferinței Transilvania de Sud, pe agenda căreia era și discuția despre Adunarea Generală Extraordinară Electivă programată la finalul lunii. În context, am lansat un apel pentru credincioșii Biserici noastre din România.

Analiza suitei de evenimente ne-a făcut să urgentăm implementarea unei strategii de comunicare, strategie la elaborarea căreia colegii lucrau de mai mult timp. Am decis să pășesc pe un drum nou și să comunic frecvent cu credincioșii Bisericii în format scris, prin mesaje video și pe rețelele de socializare. A doua zi dimineață, vineri, 11 septembrie, am înregistrat în studioul Speranța TV un mesaj de șapte minute, în care am făcut anunțuri pentru biserici și pastori și am menționat efectele pandemiei asupra prezenței noastre la serviciile divine în lăcașurile de cult.

La câteva clipe după ce am părăsit platoul de filmare, am pornit în călătorie spre nordul țării, pentru inaugurarea Centrului de Tineret și Misiune din Coșna, Suceava. Centrul din Coșna aparține Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din regiunea Moldovei. Mi-a făcut plăcere să văd locul și recomand tuturor tinerilor noștri să îl viziteze. De mult nu mai văzusem atât de multe suflete la închinare: au fost peste 400 de participanți și concertul de după-amiază susținut de Bel Canto a fost un moment foarte fericit. Ansamblul din Coșna se alătură celorlalte centre adventiste de tineret din România, oferind facilități excelente de cazare și recreere. Îmi doresc să fie o mare binecuvântare pentru Biserică și Dumnezeu să-i răsplătească pe toți cei care au contribuit la construirea lui!

În ziua de duminică, am călătorit înapoi cu mașina cei peste 500 de kilometri spre casă. O bună parte din drum am vorbit la telefon. M-am consultat cu lideri ai Bisericii și colegi pastori referitor la perspectiva strategiei de lucru pe termen mediu.

Luni dimineața am fost prezent la birou. Am întâlnit auditorul financiar al instituției și am lucrat împreună cu secretarul și trezorierul la pregătirea ședinței de comitet de a doua zi. Puteți asculta în prezentarea mea video un punct de vedere oficial asupra deciziilor votate în consiliul menționat. Între alte puncte pe agendă, am făcut public procesul de numire a noului director de programe al Centrului Media Adventist și, de asemenea, a fost publicată propunerea de adoptare a documentului „Filosofia adventistă asupra muzicii”, document validat ulterior de Comitetul Executiv al Uniunii.
Un alt proiect inițiat prin Departamentul de Tineret la ședința comitetului nostru din ziua de marți, 22 septembrie, a fost lecturarea Bibliei de către copii și tineri. În urma votului acordat, am hotărât să-i încurajăm într-un mod practic pe copiii și tinerii care vor citi pentru prima dată Biblia în anul 2021: Biserica va plăti costul Bibliei adolescentului, o ediție pregătită special pentru ei, dacă vor respecta condițiile de lectură.

Tot atunci am deschis o discuție despre modalitățile prin care un număr mai mare de credincioși care nu sunt pastori sau angajați ai Bisericii să fie consultați frecvent pentru alcătuirea strategiei de lucru și, în felul acesta, să își poată exprima opinia cu privire la viața Bisericii. Voi reveni cu detalii după următorul comitet executiv.
În videoclipul menționat, mi-am asumat să comunic regulat cu publicul larg, în special cu credincioșii adventiști. Nu a fost foarte ușor, însă, de atunci, am continuat cu un mesaj video în fiecare săptămână și mă rog să reușesc în atingerea obiectivului de comunicare instituțională din partea Biroului președintelui și în numele colegilor din conducerea Uniunii.

Ziua următoare, am călătorit pentru un interviu pastoral în orașul Cluj-Napoca, în Conferința Transilvania de Nord, unde am întâlnit candidații pentru hirotonire și familiile acestora. Pe drumul de întoarcere am avut consultări cu cei șase colegi președinți. Între chestiunile curente administrative, i-am informat despre procedura de numire a noului director de programe la Centrul Media Adventist și le-am cerut propuneri de nume.

Zilele săptămânii s-au scurs repede și înainte de Sabat am înregistrat un mesaj video pentru prietenii și credincioșii Bisericii. Asemenea comunicărilor anterioare, și acesta a fost difuzat pe contul de Facebook și pe canalul de YouTube al instituției.

În weekendul din 18-20 septembrie, a fost publicată pagina oficială „Pastor Aurel Neațu” și blogul personal www.presedinte.adventist.ro. Contul de Instagram a fost activ cu câteva zile mai târziu față de publicarea profilului personal de Facebook. Am ales această metodă pentru a răspunde unei nevoi semnalate mai demult. În această manieră, doresc să particip la informarea adecvată a credincioșilor și să îmi aduc contribuția personală la comunicarea pe rețelele de socializare, în limitele timpului dedicat atribuțiilor prezidențiale.

Mulțumesc pe această cale celor care urmăresc conturile mele oficiale și care ajută la distribuirea informațiilor despre viața Bisericii. Îmi place să stau de vorbă cu credincioșii și vizitatorii bisericilor – în fiecare lună acord audiențe celor care nu fac parte din personalul angajat al Bisericii, citesc cu mare plăcere e-mailurile dumneavoastră, însă cer îngăduința celor care îmi scriu prin serviciul Messenger, informându-i că voi răspunde pe chat foarte rar și în mod selectiv.

În săptămâna următoare, am început prima zi de lucru cu o audiență pentru o familie din București și am lucrat agenda Comitetului Executiv împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii. Am consultat forul european al Bisericii în problemele administrative și am participat la o simulare a sistemului electronic de vot pentru Consiliul Anual al Conferinței Generale.

A doua zi, marți, 22 septembrie, am participat la discuțiile din ședința Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe, desfășurat în sala de consiliu, la sediul central, și pe platforma Zoom. Menționez un punct de pe agenda întâlnirii: s-a votat înființarea unei comisii de etică în cadrul fiecărei conferințe, având în componență 80% membri care nu sunt pastori, frați și surori cu competențe în domeniul juridic și cu expertiză în domeniul relațiilor umane. Prin această măsură, noi am afirmat încă o dată faptul că în Biserica Adventistă autoritatea circulă în două direcții, de sus în jos și de jos în sus, prin reprezentanți care sunt atât laici, cât și pastori, bărbați și femei, la toate nivelurile de organizare.

Seara, am răspuns invitației adresate de Matei Florin, realizator la Speranța TV, și am intrat în direct la emisiunea „Adevăruri și perspective”, alături de pastorul Gelu Poenariu, directorul Departamentului de Tineret.

În ziua de miercuri, am avut o videoconferință de consultare cu Diviziunea Europeană și am început călătoria spre Arad, pentru a întâlni pastorii din regiunea Banat, întruniți cu ocazia consiliului de toamnă. Împreună cu trezorierul Uniunii, am răspuns întrebărilor venite din partea dumnealor. După cantonamentul pastoral din Banat, am călătorit spre Maramureș. M-am cazat înainte de Sabat și am trimis fratelui Huțanu articolul pentru prelegerea Săptămânii de Rugăciune din luna decembrie 2020.

După hirotonirea din Sabat, am coborât la Târgu Mureș pentru Adunarea Generală Extraordinară Electivă a Conferinței Transilvania de Sud, în cadrul celei de a IX-a sesiuni elective. Reflecții asupra lucrărilor elective am publicat în video-ul de la sfârșitul săptămânii. Reiau aici o parte din mesaj. Atmosfera generală, atât în plen, cât și în comisii, a fost una de mare atenție, interes și bună cuviință. Delegații prezenți și-au desemnat reprezentații și au stabilit direcția de lucru pentru următorii patru ani și jumătate.

Cu această ocazie, votul exprimat de cei aproximativ două sute de delegați a fost edificator în ce privește tensiunile acumulate în ultimele luni. Răspunsul Adunării Generale a clarificat situația, în sensul că a reabilitat încrederea în administrația anterioară a Bisericii. Privit de la distanță, raportul comisiilor a părut surprinzător dintr-un anumit punct de vedere, însă precizez faptul că propunerile comisiilor au reprezentat voința expresă a delegaților, și rezultatul le-a aparținut în totalitate. De asemenea, doresc să vă informez că Adunarea Generală Extraordinară a votat toate propunerile cu o foarte mare susținere, având simțul datoriei și al împlinirii rânduielilor statutare.

A doua zi după Adunarea Electivă din Conferința Transilvania de Sud, am călătorit spre București. În ziua următoare, am continuat activitățile curente la sediul central și am întâlnit lideri din forul european al Bisericii pe platforme de comunicare virtuală. În ziua consecutivă, am luat parte la lucrările săptămânale ale comitetului local. Pe 1 octombrie, am vizitat școala adventistă „Wilhelm Moldovan” din Constanța, ale cărei clădiri au fost inaugurate. Am fost impresionat de facilitățile de excepție ale școlii. Este una dintre cele mai mari școli gimnaziale adventiste din țară, cu săli de clasă spațioase, laboratoare, cantină școlară și sală de sport. Dumnezeu să-i ajute să-și îndeplinească viziunea, aceea de a construi caractere pentru viitor! În aceeași zi, am vizitat și o proprietate recent donată Bisericii în localitatea Năvodari, județul Constanța.

În secțiunea Din agenda președintelui, veți găsi o selecție a programului meu public și, de asemenea, lista comunităților adventiste vizitate în Sabatele lunii septembrie. În primul Sabat, am întâlnit credincioșii din Lisa, județul Sibiu, și Făgăraș, județul Brașov. În Sabatul următor, pe 12 septembrie, am fost la inaugurarea din Coșna, Suceava. Pe 19 septembrie, am fost la o sărbătoare de hirotonire a pastorilor Florea Daniel și Moise Valentin, din Conferința Muntenia, la Universitatea Adventus, în Cernica, Ilfov. După-amiaza, am întâlnit evangheliștii cu literatura la Congresul Colportorilor, desfășurat prin intermediul platformei Zoom. În Sabatul din 26 septembrie, împreună cu delegați de la Uniune și de la Conferința Transilvania de Nord, m-am alăturat comunităților adventiste din Carei și Sighetu Marmației, județul Maramureș, la ceremoniile de hirotonire pastorală a fraților Adrian Dorgo și Norbert Otto Hârșan. În ultimul Sabat, pe 3 octombrie, am întâlnit credincioșii comunității Cervenia nr. 1, Teleorman, prezenți la închinare în două serii de vârstă.

Mă rog ca Dumnezeu să dea har adventiștilor de ziua a șaptea de pretutindeni și Domnul Hristos să Se întoarcă repede pe pământ. Fie ca binecuvântarea din Isaia 26:12 să fie acordată colegilor mei și Bisericii noastre din România!

Pastor Aurel Neațu,
București,
5 octombrie 2020

Mai jos găsești buletinul informativ al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea publicat în limba engleză la adresa oficială.

fotografie preluată de pe site-ul Comitetului Executiv al Conferinței Generale

Comitetul Executiv al Conferinței Generale este a doua cea mai importantă structură de conducere a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, după Sesiunea Adunării Generale a Bisericii.